ترتیب بر اساس:
دیوید توماس، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، محمدرضا هراتی (ویراستار) دیوید توماس
ناشر: به تدبیر - 28 خرداد 1390
35000 ریال
تریسی پکیام الووی، نوشین پنجه دخت (مترجم) تریسی پکیام الووی
ناشر: هیرمند - دی 1395
1100000 ریال
اینگمار سوان تسون، امیرحسین شهبازلو (مترجم)، محمدرضا هراتی (ویراستار) اینگمار سوان تسون
ناشر: به تدبیر - 24 اردیبهشت 1387
30000 ریال
تونی بوزان، ثریا شریفی (مترجم)، نسیم روشنایی (ویراستار)، زهرا صفاری (ویراستار) تونی بوزان
ناشر: نسل نو اندیش - 1397
1269000 ریال
ناشر: جاودان خرد - 1 اسفند 1389
12000 ریال
مرتضی جاوید، مریم نظرزاده (ویراستار) مرتضی جاوید
ناشر: جاودان خرد - 1 اسفند 1389
12000 ریال
علیرضا منجمی علیرضا منجمی
ناشر: سلیس - 22 آذر 1391
70000 ریال
محمدمهدی محبی تفرشی محمدمهدی محبی تفرشی
ناشر: دستان - 27 دی 1385
30000 ریال
ناشر: جاودان خرد - 1 اسفند 1389
60000 ریال
دیوید توماس، گیتی شهیدی (مترجم)، فاطمه ماشی (زیرنظر) دیوید توماس
ناشر: ماشی - 11 تیر 1391
75000 ریال
ناشر: پل، خلاق - 23 آذر 1399
900000 ریال
مایکل کورلند، ریچارد لوپاف مایکل کورلند
ناشر: نسل نو اندیش - مهر 1395
269000 ریال
هری لورین، اسماعیل قهرمانی پور (مترجم) هری لورین
ناشر: تلاش - 17 اسفند 1389
135000 ریال
مرتضی جاوید، مریم نظرزاده مرتضی جاوید
ناشر: جاودان خرد - 1 اسفند 1389
12000 ریال
کارول گربر، شری پاپ راکی کارول گربر
ناشر: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، انتشارات مدرسه - 30 آذر 1398
250000 ریال
نمایش 31 - 45 از 282 مورد