ترتیب بر اساس:
فیلیپ کارتر، محمود امیری نیا (مترجم) فیلیپ کارتر
ناشر: آراسته - مرداد 1394
100000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
حمزه گنجی حمزه گنجی
ناشر: ساوالان - 10 خرداد 1384
42000 ریال
رابرت پی. آرچر، فرهاد چنگیزی (مترجم) رابرت پی. آرچر
ناشر: پرنده - 12 خرداد 1398
250000 ریال
محمدمهدی اسماعیل زاده پوریا محمدمهدی اسماعیل زاده پوریا
ناشر: راه - 5 آذر 1390
55000 ریال
دایان سوکی نیک، لیزا رافمن، ویلیام بندات، مرجان فرجی (مترجم) دایان سوکی نیک
ناشر: رشد - 20 فروردین 1398
300000 ریال
حمیدرضا بلوچ (مترجم) حمیدرضا بلوچ (مترجم)
ناشر: آینده درخشان - مرداد 1397
735000 ریال
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 9 مرداد 1385
7000 ریال
گلفام راحیل، رویا گلفام گلفام راحیل
ناشر: گنج عرفان، لسان الصدق، ابتکار دانش، انسان امروز - 10 خرداد 1391
35000 ریال
ناشر: مرندیز - خرداد 1397
100000 ریال
سمانه حسینی سمانه حسینی
ناشر: آرنا - 4 بهمن 1393
70000 ریال
نصراله عرفانی نصراله عرفانی
ناشر: فراگیر هگمتانه - بهمن 1395
150000 ریال
علی اکبر ملکی راد، منصور بیرامی، تورج هاشمی، نادر منصوری علی اکبر ملکی راد
ناشر: نیک ملکی - 27 بهمن 1389
80000 ریال
مجید اصغرزاده، علی اکبر قیاسی مجید اصغرزاده
ناشر: دانشکده علوم و فنون فارابی - 28 مرداد 1393
100000 ریال
نصرالله عرفانی نصرالله عرفانی
ناشر: فراگیران سینا - 7 خرداد 1390
58000 ریال
علیرضا آقایوسفی، عبدالله مفاخری علیرضا آقایوسفی
ناشر: آذرین مهر - 26 آذر 1391
140000 ریال
نمایش 16 - 30 از 56 مورد