محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
ریچارد اس لازاروس، برنایس ان لازاروس، جعفر نجفی زند (مترجم) ریچارد اس لازاروس
ناشر: دانژه - فروردین 1402
2650000 ریال 2385000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
اتول گاواندی، حامد قدیری (مترجم) اتول گاواندی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - آبان 1398
1980000 ریال 1782000 ریال
ناشر: بشارت - آذر 1397
280000 ریال 196000 ریال
ریچارد کارلگارد، الهام طاهری (مترجم) ریچارد کارلگارد
ناشر: نیماژ - دی 1401
2300000 ریال 2070000 ریال
اتول گاواندی، حامد قدیری (مترجم)، مرضیه اکبرپور (ویراستار) اتول گاواندی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - بهمن 1401
1980000 ریال 1782000 ریال
ریچارد سترستن، ژاکلین آنجل، مجتبی امیری (مترجم)، مرجان صفاری (مترجم) ریچارد سترستن
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1394
100000 ریال
ریچارد سترستن، ژاکلین آنجل، مجتبی امیری (مترجم)، شهرزاد نیری (مترجم) ریچارد سترستن
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1394
60000 ریال
مجتبی امیری (مترجم)، وجیهه جوانی (مترجم)، ریچارد سترستن (ویراستار)، ژاکلین آنجل (ویراستار) مجتبی امیری (مترجم)
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1394
70000 ریال
محمدتقی شیخی محمدتقی شیخی
ناشر: حریر - بهمن 1389
150000 ریال
ونسان کارادک، سوسن کباری (مترجم)، آرزو کاظمی صفت (ویراستار) ونسان کارادک
ناشر: جامعه شناسان - فروردین 1391
530000 ریال
جان بوند، لین کورنر، سیدحسین محققی کمال (مترجم) جان بوند
ناشر: دانژه - آذر 1389
60000 ریال
ناشر: امیرکبیر - فروردین 1394
300000 ریال
ریچارد اس لازاروس، برنامیس لازاروس ریچارد اس لازاروس
ناشر: اوحدی - مهر 1393
850000 ریال
ناشر: بامداد کتاب، نشر ورزش - آذر 1389
165000 ریال
مژده امیری زاده مژده امیری زاده
ناشر: ماهواره - اردیبهشت 1399
280000 ریال
نمایش 1 - 15 از 53 مورد