ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه کتاب آراد - مهر 1392
28000 ریال
آلکس موکیلی، روبرت دانتزر، حمزه گنجی (مترجم)، علی پیکانی (مترجم) آلکس موکیلی
ناشر: ساوالان - شهریور 1384
25000 ریال
گیل لیندن فیلد، بهزاد رحمتی (مترجم) گیل لیندن فیلد
ناشر: در دانش - اسفند 1387
100000 ریال
ترویس بردبری، جین گریوس، هما خلف (مترجم)، غلامرضا صفاکیش (مترجم) ترویس بردبری
ناشر: ادیب قزوین - دی 1390
70000 ریال
توراندخت تمدن(مالکی)، پنلوپ راشیانوف توراندخت تمدن(مالکی)
ناشر: دایره - 1381
30000 ریال
مصطفی علیزاده مصطفی علیزاده
ناشر: هیرمند - اسفند 1392
100000 ریال
فیل گورمن، ابوذر کرمی (مترجم) فیل گورمن
ناشر: دانژه - شهریور 1389
500000 ریال
ویندی درایدن، رابعه موحد (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) ویندی درایدن
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد 1391
39000 ریال
دنیس دکاتانزارو، اوشا برهمند (مترجم)، نیلوفر میکاییلی (مترجم) دنیس دکاتانزارو
ناشر: محقق اردبیلی - خرداد 1392
150000 ریال
دیوید لیبرمن دیوید لیبرمن
ناشر: ملینا - شهریور 1393
95000 ریال
باربارا دی آنجلس، آزاده سخایی منش (مترجم) باربارا دی آنجلس
ناشر: ملینا - مرداد 1391
13000 ریال
حسین رسولی نقابی حسین رسولی نقابی
ناشر: نوآور - تیر 1389
38000 ریال
باربارا دی انجلیس، آزاده سخایی منش (مترجم) باربارا دی انجلیس
ناشر: چاف، ملینا - مرداد 1389
13000 ریال
رویا رسولی، تقی پورابراهیم رویا رسولی
ناشر: رشد فرهنگ - تیر 1389
40000 ریال
نمایش 31 - 45 از 59 مورد