ترتیب بر اساس:
داس گوپتا، دلیپ کومار، سیدعلیرضا سیدمحمدی (مترجم)، طیب ساکی نژاد (مترجم)، شاهین انصاری دوست (مترجم)، غلامحسین حاجی شرفی (مترجم) داس گوپتا
ناشر: بهتاپژوهش - 17 تیر 1391
55000 ریال
کریستین لوک اشتاد، احسان صالحی فر (مترجم) کریستین لوک اشتاد
ناشر: دیانت - اسفند 1395
230000 ریال
احمد توبه، علی عبادی، مهدی عقیقی شاهوردی کندی احمد توبه
ناشر: نیک آموز - 8 خرداد 1392
70000 ریال
کریم نعمتی اقدم کریم نعمتی اقدم
ناشر: حانون - تیر 1395
100000 ریال
بهمن خسروی پور، مسعود برادران بهمن خسروی پور
ناشر: تحقیقات آموزش کشاورزی - بهمن 1395
150000 ریال
داریوش داودی (مترجم) داریوش داودی (مترجم)
ناشر: مدیر فلاح - آبان 1397
200000 ریال
دونالدال اسپارکز، فرزین پورامیر (مترجم) دونالدال اسپارکز
ناشر: اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - خرداد 1395
130000 ریال
محمدرضا شاه پسند محمدرضا شاه پسند
ناشر: اسرار علم - آبان 1397
80000 ریال
دیویدجان بریگز، امید اقتداری (مترجم)، محمد دانش (مترجم)، فرانک کورنتی (مترجم) دیویدجان بریگز
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 1383
67000 ریال
مجتبی پالوج (ویراستار)، سیدحسن کاظمی (زیرنظر)، اسماعیل نصراصفهانی (گردآورنده) مجتبی پالوج (ویراستار)
ناشر: موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - 20 اسفند 1393
120000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1381
10000 ریال
حمیدرضا ابوترابی حمیدرضا ابوترابی
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - 6 شهریور 1398
250000 ریال
زهره فراهانی(گردآورنده) زهره فراهانی(گردآورنده)
ناشر: کاکتوس - بهمن 1397
120000 ریال
ناشر: پارس کتاب - 30 اردیبهشت 1399
550000 ریال
حمیدرضا ابوترابی حمیدرضا ابوترابی
ناشر: سنجش و دانش - 17 شهریور 1398
250000 ریال
نمایش 61 - 75 از 89 مورد