ترتیب بر اساس:
رضا طباطبایی (مترجم)، مصطفی قبادی (مترجم)، دان آنکرمن (ویراستار)، ریچارد لارج (ویراستار) رضا طباطبایی (مترجم)
ناشر: آیریک - 2 مهر 1391
62000 ریال
هومن فتحی، حسین حیدری هومن فتحی
ناشر: برگ زیتون - 12 خرداد 1388
35000 ریال
قدیر نوری قنبلانی، حمیدرضا محمددوست چمن آباد قدیر نوری قنبلانی
ناشر: باغ اندیشه - 1381
12000 ریال
میرمحمود میرزاده، جورج هرولد آکسین، علیرضا کاشانی (مترجم)، مهدی گنجیان (مترجم)، جواد میر (مترجم) میرمحمود میرزاده
ناشر: ارغنون - 1381
8000 ریال
دیوید جی. کاهان، محمدمهدی مردانشاهی (مترجم) دیوید جی. کاهان
ناشر: آوای مسیح - بهمن 1394
فرزانه طیبی فرزانه طیبی
ناشر: جوان امروز - آذر 1395
200000 ریال
زهره لیاقت، صمد دربندی زهره لیاقت
ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران - 1381
ناشر: کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران - 1381
احمد توبه، علی عبادی، مهدی عقیقی شاهوردی کندی احمد توبه
ناشر: نیک آموز - 8 خرداد 1392
70000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1381
10000 ریال
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 1383
25000 ریال
یوهانس رزبوم، عبدالمجید شیخی (مترجم) یوهانس رزبوم
ناشر: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی - 3 بهمن 1388
40000 ریال
هری کاری، مجید چیذری (مترجم)، رضا موحدی (مترجم) هری کاری
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز انتشارات علمی - 1381
13000 ریال
سهراب چنداز سهراب چنداز
ناشر: خالدین - آذر 1394
195000 ریال
ناشر: دانش پژوهان فردای روشن - 23 خرداد 1384
30000 ریال
نمایش 31 - 45 از 82 مورد