ترتیب بر اساس:
سیدمحمد میرکمالی سیدمحمد میرکمالی
ناشر: یسطرون - 5 اسفند 1399
950000 ریال
ست گودین، محمود ابراهیم خانی (مترجم) ست گودین
ناشر: آدینه - 18 مهر 1400
400000 ریال 360000 ریال
ناشر: آییژ - 1395
650000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، پروانه فخام زاده (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 1392
180000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1393
135000 ریال
مارتین کارنوی، محمدحسن میرزامحمدی (مترجم)، محمدرضا فریدی (مترجم) مارتین کارنوی
ناشر: یسطرون - 27 دی 1384
15000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 20 دی 1384
24000 ریال
مظفرالدین واعظی مظفرالدین واعظی
ناشر: یسطرون - 20 مرداد 1392
120000 ریال
محمود تلخابی محمود تلخابی
ناشر: آییژ - 28 شهریور 1384
80000 ریال
محمد قهرمانی، مهشید محدود (ویراستار) محمد قهرمانی
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 3 اسفند 1389
42000 ریال
یان بیرچ، فرهاد شفیع پورمطلق (مترجم) یان بیرچ
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان - 27 آذر 1384
13000 ریال
اصغر فیاض بخش اصغر فیاض بخش
ناشر: 15خرداد - 1383
30000 ریال
اصغر فیاض بخش اصغر فیاض بخش
ناشر: 15خرداد - 17 فروردین 1387
34000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد