بسط دادن نتایج
ترتیب بر اساس:
بهرام محسن پور بهرام محسن پور
ناشر: مدرسه - 9 فروردین 1392
165000 ریال
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - آذر 1395
400000 ریال
ناشر: ابوعطا - 19 فروردین 1392
80000 ریال
مارتین کارنوی، محمدحسن میرزامحمدی (مترجم)، محمدرضا فریدی (مترجم) مارتین کارنوی
ناشر: یسطرون - 27 دی 1384
15000 ریال
فریدون رخشان فریدون رخشان
ناشر: مبنا - 8 خرداد 1389
80000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 8 دی 1399
340000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 10 تیر 1388
80000 ریال
لورین دبلیو. اندرسن، محمد امینی (مترجم) لورین دبلیو. اندرسن
ناشر: مدرسه - 23 آبان 1390
35000 ریال
سیاوش خلیلی شورینی سیاوش خلیلی شورینی
ناشر: یادواره کتاب - 12 آذر 1390
280000 ریال
مرتضی سمیعی زفرقندی مرتضی سمیعی زفرقندی
ناشر: آوای نور - 16 اردیبهشت 1398
480000 ریال
ماشاءالله واشقانی فراهانی، سیدرضا آقاپورمقدم (ویراستار) ماشاءالله واشقانی فراهانی
ناشر: آوای دانش گستر، راز رضوان - 4 آبان 1392
180000 ریال
محمود مهرمحمدی محمود مهرمحمدی
ناشر: شرکت به نشر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 9 اسفند 1397
430000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 20 دی 1384
24000 ریال
شراره حبیبی شراره حبیبی
ناشر: آوای نور - 13 آذر 1390
42000 ریال
نمایش 31 - 45 از 194 مورد