ترتیب بر اساس:
دیل کارنگی، ریحانه جعفری (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: نشرپیمان - بهمن 1398
900000 ریال
رابرت هندلی، جین هندلی، هایده وهابزاده (مترجم)، بهاره فیروزه (ویراستار)، فرهاد فیاض (ویراستار) رابرت هندلی
ناشر: آسیم - فروردین 1384
25000 ریال
هالی هزلت استیونز، محمدرضا کرامتی (مترجم)، طلا اشرفی (مترجم)، پیرایه کلهر (ویراستار) هالی هزلت استیونز
ناشر: نسل نو اندیش - مرداد 1390
51000 ریال
مارتین م. آنتونی، مهدی عابدینی (مترجم)، طاهره روحپرور (مترجم)، فریبا داوودی (ویراستار)، حسنعلی میرزابیگی (به اهتمام) مارتین م. آنتونی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، فراگفت، پگاسوس - تیر 1390
30000 ریال
مارتین م. آنتونی، مهدی عابدینی (مترجم)، طاهره روحپرور (مترجم)، فریبا داوودی (ویراستار)، حسنعلی میرزابیگی (به اهتمام) مارتین م. آنتونی
ناشر: آئینه دانش، فن افزار، پگاسوس - شهریور 1391
36000 ریال
جورج لینکلن والتون جورج لینکلن والتون
ناشر: متن دیگر - آذر 1396
120000 ریال
مارتین م. آنتونی، مهدی عابدینی (مترجم)، طاهره روحپرور (مترجم)، فریبا داوودی (ویراستار)، حسنعلی میرزابیگی (به اهتمام) مارتین م. آنتونی
ناشر: آئینه دانش - فروردین 1392
55000 ریال
ماکسول مالتز، حسنعلی ادیب پور (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: ادیب پور - آذر 1385
70000 ریال
جورج لینکلن والتون، مهرداد مهرین (مترجم) جورج لینکلن والتون
ناشر: اردیبهشت - آذر 1389
35000 ریال
منیژه پلنگ پوش منیژه پلنگ پوش
ناشر: انصار - خرداد 1388
8500 ریال
محمدجعفر امامی محمدجعفر امامی
ناشر: نسل جوان - آبان 1390
28000 ریال
محمدجعفر امامی محمدجعفر امامی
ناشر: نسل جوان - آبان 1387
18000 ریال
محمدجعفر امامی محمدجعفر امامی
ناشر: نسل جوان - مرداد 1393
90000 ریال
ناشر: دنیای دانش - شهریور 1389
390000 ریال
محمود ستایش محمود ستایش
ناشر: نوید شیراز - 1381
7000 ریال
نمایش 46 - 60 از 78 مورد