ترتیب بر اساس:
کوین ال گیورکو، حسن حمیدپور (مترجم) کوین ال گیورکو
ناشر: کتاب ارجمند - 7 مرداد 1401
700000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
سوزان نولن هوکسما، سوزان نولن هوکسما، شقایق قندهاری (مترجم)، فریبا کلهر (ویراستار) سوزان نولن هوکسما
ناشر: پیدایش - 5 بهمن 1398
520000 ریال
سوزان نولن هوکسما، سوزان نولن هوکسما، شقایق قندهاری (مترجم)، فریبا کلهر (ویراستار) سوزان نولن هوکسما
ناشر: پیدایش - 29 مرداد 1387
520000 ریال
ناشر: کتابدرمانی - 26 اسفند 1399
690000 ریال
ای. جیمز ران ای. جیمز ران
ناشر: درناقلم - آبان 1397
200000 ریال
دیل کارنگی، سیدحسن حسینی (مترجم)، معصومه طوفان پور (ویراستار)، دوروتی کارنگی(مقدمه) دیل کارنگی
ناشر: قدیانی - 5 مرداد 1398
600000 ریال
دیل کارنگی، هانیه حق نبی مطلق (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: سلسله مهر - 11 خرداد 1398
850000 ریال
دیل کارنگی، معصومه کریمی بخش (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: بهزاد - 28 تیر 1389
850000 ریال
دیل کارنگی، هانیه حق نبی مطلق (مترجم)، شیرین وحدانی (ویراستار) دیل کارنگی
ناشر: تمیشه، سلسله مهر - 20 فروردین 1390
850000 ریال
دیل کارنگی، هانیه حق نبی مطلق (مترجم)، شیرین وحدانی (ویراستار) دیل کارنگی
ناشر: سلسله مهر - 17 بهمن 1391
145000 ریال
دیل کارنگی، هانیه حق نبی مطلق (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: تمیشه - 18 تیر 1386
95000 ریال
ناشر: علم - 6 تیر 1385
1950000 ریال
دیل کارنگی، جهانگیر افخمی (مترجم)، سیمین مشیریان (ویراستار) دیل کارنگی
ناشر: ارمغان - 4 دی 1391
125000 ریال
دیل کارنگی، سوزان خدیو (مترجم)، الهام امیری زاده (ویراستار) دیل کارنگی
ناشر: سپهر ادب، نیک فرجام - 6 شهریور 1391
35000 ریال
نمایش 16 - 30 از 77 مورد