محدود کردن نتایج

دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
جفری دی. اولمن، یوری لسکووتس، مهدی اسماعیلی (مترجم) جفری دی. اولمن
ناشر: آتی نگر - خرداد 1396
500000 ریال
جمال شهرابی، محمد ادیبی جمال شهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - بهمن 1390
80000 ریال
جمال شهرابی، حجازی طه حسین جمال شهرابی
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - بهمن 1390
100000 ریال
محمود البرزی، مریم یارمحمدی محمود البرزی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - آذر 1397
510000 ریال
جواد حسین خانی جواد حسین خانی
ناشر: یکان - آبان 1392
230000 ریال
محمد طاهردنگ کو محمد طاهردنگ کو
ناشر: نیاز دانش - شهریور 1394
170000 ریال
پیتر ویتک، شهین پوربهرامی (مترجم)، نسیم عبدالملکی (مترجم) پیتر ویتک
ناشر: نیاز دانش - اسفند 1401
1300000 ریال
توماس ای رانکلر، فاطمه عبدلی (مترجم) توماس ای رانکلر
ناشر: وینا، آتی نگر - خرداد 1397
280000 ریال
سعید طاهری، نجمه ملایی سعید طاهری
ناشر: وینا، آتی نگر - تیر 1396
250000 ریال
جعفر رزمی، ایاد هندالیان پور جعفر رزمی
ناشر: سیمای دانش - مهر 1392
140000 ریال
چاروسی آگراوال چاروسی آگراوال
ناشر: وینا، آتی نگر - مهر 1398
990000 ریال
آزاد شجاعی آزاد شجاعی
ناشر: آریاپژوه، زوفا - آبان 1390
39500 ریال
مرتضی موسی خانی (مترجم)، حامد حیدری (مترجم) مرتضی موسی خانی (مترجم)
ناشر: وینا، آتی نگر - آبان 1396
220000 ریال
محمدعلی افشارکاظمی (مترجم) محمدعلی افشارکاظمی (مترجم)
ناشر: ساکو - اردیبهشت 1396
100000 ریال
محمدرضا شیخ عطار محمدرضا شیخ عطار
ناشر: یاد عارف، به آوران، اساتید دانشگاه - خرداد 1396
150000 ریال
نمایش 46 - 60 از 226 مورد