ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1394
35000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 270000 ریال
محمود ساعتچی محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش - 22 تیر 1400
1200000 ریال
استفان کاوی، مهین خالصی (مترجم) استفان کاوی
ناشر: نسل نو اندیش - 17 اردیبهشت 1394
899000 ریال 764150 ریال
علی مهداد علی مهداد
ناشر: جنگل، جاودانه - 12 اسفند 1396
800000 ریال
علی مهداد علی مهداد
ناشر: جنگل، جاودانه - آذر 1395
800000 ریال
ناشر: بهار سبز - 1 اردیبهشت 1394
50000 ریال
آبراهام کورمن، حسین شکرکن (مترجم) آبراهام کورمن
ناشر: رشد - 1395
420000 ریال
ناشر: جنگل، جاودانه - اسفند 1396
300000 ریال
پرویز احمدی، مهدیه منصوری پرویز احمدی
ناشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی - مرداد 1395
280000 ریال
جفری اچ. گیتومر، منیژه شیخ جوادی (مترجم)، سیدامیرمهدی اصغری (ویراستار) جفری اچ. گیتومر
ناشر: سیته - 12 بهمن 1389
450000 ریال
احمد غضنفری، محمدرضا دلوی احمد غضنفری
ناشر: ارکان دانش، دانش پژوهان برین - اردیبهشت 1395
270000 ریال
ناشر: جنگل - 22 خرداد 1385
25000 ریال
ناشر: در دانش بهمن - مرداد 1396
600000 ریال
محسن گل پرور محسن گل پرور
ناشر: جنگل - اردیبهشت 1395
200000 ریال
جان بپتیست ایزو، ناصر فیروزی (مترجم) جان بپتیست ایزو
ناشر: رسا - تیر 1397
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 62 مورد