ترتیب بر اساس:
برادلی ترور گریو، بهادر صادقی (مترجم) برادلی ترور گریو
ناشر: سایه گستر - فروردین 1396
100000 ریال 80000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - تیر 1394
35000 ریال
آیدا رشیدی شیراز، حمزه گنجی (ویراستار) آیدا رشیدی شیراز
ناشر: ساوالان - 24 آذر 1401
1700000 ریال
هانس روسلینگ، اولا روسلینگ، عاطفه هاشمی (مترجم)، سیدحسن رضوی (مترجم) هانس روسلینگ
ناشر: میلکان - 27 اردیبهشت 1400
880000 ریال
ناشر: نوآوران سینا - 23 خرداد 1399
600000 ریال
مسعود جان بزرگی، ناهید نوری مسعود جان بزرگی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - خرداد 1394
250000 ریال
آلن الکین، شیدا سرمدی (مترجم) آلن الکین
ناشر: آوند دانش - 19 آذر 1399
700000 ریال
دان گرووز، نفیسه معتکف (مترجم) دان گرووز
ناشر: درسا - 11 مرداد 1385
80000 ریال
پل ویلسون، سپیده خلیلی (مترجم)، حسین فتاحی (ویراستار) پل ویلسون
ناشر: قدیانی - 17 شهریور 1388
12000 ریال
شهربانو قهاری شهربانو قهاری
ناشر: قطره - 4 مرداد 1399
160000 ریال
جیمز منکتلو، نازیلا رستمی (مترجم) جیمز منکتلو
ناشر: معیار اندیشه - 15 دی 1392
480000 ریال
محسن شکوهی یکتا، اکرم پرند محسن شکوهی یکتا
ناشر: سپید برگ - مرداد 1394
100000 ریال
تری لوکر، الگا گرگسون تری لوکر
ناشر: ارجمند، کتاب ارجمند - شهریور 1397
260000 ریال
محمد خدایاری فرد، اکرم پرند محمد خدایاری فرد
ناشر: دانشگاه تهران - 21 فروردین 1391
36000 ریال
الین.ن. آرون، مینو پرنیانی (مترجم) الین.ن. آرون
ناشر: آشیان - 18 آذر 1399
1450000 ریال
نمایش 46 - 60 از 339 مورد