ترتیب بر اساس:
سیدمحمدرضا مصطفوی قهفرخی سیدمحمدرضا مصطفوی قهفرخی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری دیباگران، تهران - مهر 1396
120000 ریال
حمید باقری (مترجم)، مصطفی صدیقی زاده (مترجم) حمید باقری (مترجم)
ناشر: سها دانش - شهریور 1397
450000 ریال
جائو یانگ دونگ، جانگ پی جائو یانگ دونگ
ناشر: گوتنبرگ - بهمن 1394
175000 ریال
جان گرینجر، ویلیام استیونسون، امیر قلعه نوی (مترجم)، سیدمحمدرضا موسوی تقی آبادی (مترجم) جان گرینجر
ناشر: باغانی - 22 مرداد 1399
2200000 ریال
ناشر: آشینا - 4 مهر 1385
43000 ریال
یان ماچوفسکی، یانوش بیالک، جیمزریچارد بامبی، احد کاظمی (مترجم)، حیدرعلی شایانفر (مترجم) یان ماچوفسکی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران - 27 شهریور 1384
26000 ریال
سی ا گروس، مهرداد عابدی (مترجم) سی ا گروس
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 23 فروردین 1384
45000 ریال
ناشر: آشینا، فن آذر - اردیبهشت 1396
150000 ریال
محمدرضا اکبری زاده محمدرضا اکبری زاده
ناشر: نشر دانشگاهی فرهمند - آذر 1395
320000 ریال
ناشر: دانش پژوهان فردای روشن، آویدنگار - 22 آبان 1390
105000 ریال
فریدون خسروی فریدون خسروی
ناشر: دانشگاه افسری امام علی (ع) - 22 دی 1393
90000 ریال
جابر فلاح اردشیر جابر فلاح اردشیر
ناشر: آشینا، اطهران - دی 1397
220000 ریال
آرمان اله یاری آرمان اله یاری
ناشر: داور - 24 دی 1391
125000 ریال
ناشر: آشینا، فن آذر، اطهران - 12 بهمن 1390
95000 ریال
حسن میراب، گیو مکریانی، عطاءالله مهاجری حسن میراب
ناشر: آشینا، فن آذر - 7 اسفند 1389
70000 ریال
نمایش 31 - 45 از 89 مورد