ترتیب بر اساس:
سیدسعیدرضا عاملی سیدسعیدرضا عاملی
ناشر: امیرکبیر - تیر 1397
180000 ریال
مجتبی رمضان زاده، علی زاهدیان مجتبی رمضان زاده
ناشر: معاونت فاوا ارتش جمهوری اسلامی ایران - بهمن 1394
100000 ریال
محمد مقیمی، مصطفی اعلایی اردکانی، فاطمه فتحی مقدم (ویراستار) محمد مقیمی
ناشر: عترت نو - دی 1388
32000 ریال
یاسر محمدی، داریوش محمدی مجد، جبرائیل فرزانه یاسر محمدی
ناشر: ارژن - خرداد 1392
100000 ریال
محمدعلی سرلک، علی قربانی محمدعلی سرلک
ناشر: مرجع دانش - مرداد 1391
180000 ریال
مهدی باقری، مختار رنجبر مهدی باقری
ناشر: نگارنور، دانشگاه آزاد اسلامی (بندرعباس) - خرداد 1394
98000 ریال
مرادعلی صدوقی مرادعلی صدوقی
ناشر: وزارت امور خارجه، موسسه چاپ و انتشارات - مهر 1384
16000 ریال
علیرضا شاهپری علیرضا شاهپری
ناشر: سازمان معین ادارات - 1383
20000 ریال
ناشر: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی - آبان 1384
20000 ریال
پاتریشیاجی. پاسکوال، مسعود شفیعی (مترجم) پاتریشیاجی. پاسکوال
ناشر: پیام رسان - شهریور 1384
10000 ریال
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران - شهریور 1393
200000 ریال
آرتونیس مرادی ابدی آرتونیس مرادی ابدی
ناشر: دانش پذیر - مرداد 1396
100000 ریال
آرمان رشیدی آرمان رشیدی
ناشر: روز اندیش - اسفند 1398
250000 ریال
ناشر: سنجش و دانش، راه دکتری - بهمن 1397
150000 ریال
لیلا خانی، محبوبه رضاعلی (ویراستار) لیلا خانی
ناشر: موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - آذر 1396
100000 ریال
نمایش 31 - 45 از 67 مورد