ترتیب بر اساس:
علی تقی پورظهیر علی تقی پورظهیر
ناشر: آگه - 11 خرداد 1400
560000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - 16 شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
پاملا بلوتین ژوزف، استفنی لاستر براومان پاملا بلوتین ژوزف
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 1396
150000 ریال
راب کوپر، ویم یوخم، یرون وان مرینبور، بی بی عشرت زمانی (مترجم)، سیدمجید عبدالهی (مترجم) راب کوپر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 آذر 1390
170000 ریال
ای.جی. رومیسوزوسکی، هاشم فردانش (مترجم) ای.جی. رومیسوزوسکی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 9 آذر 1399
470000 ریال
محمدحسن امیرتیموری محمدحسن امیرتیموری
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آذر 1396
170000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 2 دی 1398
260000 ریال
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - تیر 1395
120000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: کتاب مهربان نشر - 26 فروردین 1393
700000 ریال
کالین جی. مارش، جرج ویلیس، سید احمد مدنی (مترجم) کالین جی. مارش
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 17 تیر 1398
450000 ریال
چارالامبوس آلیپرانتیس، اوئن برکین شاو، محمدعلی رضوانی (مترجم) چارالامبوس آلیپرانتیس
ناشر: پوران پژوهش - 1393
790000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - تیر 1394
160000 ریال
علی تقی پور ظهیر (گردآورنده) علی تقی پور ظهیر (گردآورنده)
ناشر: آگه - 19 آبان 1392
150000 ریال
عباس خورشیدی، محمود اکرامی (ویراستار)، نعمت الله بندلی زاده (ویراستار) عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون - 1393
750000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: ایران زمین - 7 مهر 1386
170000 ریال
نمایش 16 - 30 از 371 مورد