ترتیب بر اساس:
محمود حریریان، صادق ملک شهمیرزادی، ژاله آموزگار، نادر میرسعیدی محمود حریریان
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1398
250000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
گروهی از ایرانشناسان، سیروس نصرالله زاده (مترجم)، نرجس بانو صبوری (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (مترجم)، نگین صالحی نیا (مترجم)، محمود جعفری دهقی (مترجم)، رونالد امریک (ویراستار)، ماریا ماتسوخ (ویراستار)، احسان یارشاطر (زیرنظر)، ژاله آموزگار (زیرنظر) گروهی از ایرانشناسان
ناشر: سخن - 4 خرداد 1393
1500000 ریال
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 مهر 1398
140000 ریال
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی - 7 دی 1390
کارل فریدریش گلدنر، ژاله آموزگار (مترجم) کارل فریدریش گلدنر
ناشر: اساطیر - 1382
نمایش 16 - 20 از 20 مورد