ترتیب بر اساس:
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 فروردین 1401
330000 ریال
بو نورتون، نسرین امامی (مترجم) بو نورتون
ناشر: آدینه - 1398
150000 ریال 135000 ریال
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: معین - 20 دی 1401
1000000 ریال 900000 ریال
احمد تفضلی (مترجم)، ژاله آموزگار(به اهتمام) احمد تفضلی (مترجم)
ناشر: توس - 23 خرداد 1400
950000 ریال 750000 ریال
ناشر: معین، انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران - 9 مهر 1399
2500000 ریال 2250000 ریال
کتایون مزداپور، ژاله آموزگار، مهرانگیز کار، شهلا لاهیجی کتایون مزداپور
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 24 اردیبهشت 1387
3500000 ریال 2975000 ریال
ناشر: معین - 17 دی 1399
770000 ریال 693000 ریال
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: معین - 20 مرداد 1399
700000 ریال 630000 ریال
پیر لوکوک، نازیلا خلخالی (مترجم)، ژاله آموزگار (ویراستار) پیر لوکوک
ناشر: فرزان روز - 25 خرداد 1389
4000000 ریال 3400000 ریال
ژاله آموزگار ژاله آموزگار
ناشر: معین - 27 خرداد 1399
4700000 ریال 4230000 ریال
جان راسل هینلز، ژاله آموزگار (مترجم)، احمد تفضلی (مترجم) جان راسل هینلز
ناشر: نشر چشمه - 12 تیر 1401
880000 ریال
احمد تفضلی، ژاله آموزگار (به اهتمام) احمد تفضلی
ناشر: سخن - 1393
1750000 ریال
ژاله آموزگار، محمود حریریان، صادق ملک شهمیرزادی، نادر میرسعیدی ژاله آموزگار
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1 آذر 1388
200000 ریال
آرتورامانوئل کریستن سن، ژاله آموزگار (مترجم) آرتورامانوئل کریستن سن
ناشر: نشر چشمه - 20 بهمن 1398
1650000 ریال
ماژیران موله، ژاله آموزگار (مترجم) ماژیران موله
ناشر: توس - 15 بهمن 1386
150000 ریال
ژاله آموزگار، احمد تفضلی ژاله آموزگار
ناشر: نشر چشمه - 24 اسفند 1389
580000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد