ترتیب بر اساس:
والتر هینتس، شادی ابراهیمی (مترجم)، عباس اسماعیلی (مترجم)، پرویز رجبی (مترجم)، احمدرضا قائم مقامی (ویراستار)، مهدی نوری (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ماهی - 23 اسفند 1397
650000 ریال 585000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
نیبور کارستن، پرویز رجبی (مترجم) نیبور کارستن
ناشر: ایران شناسی - 24 بهمن 1390
1500000 ریال 1200000 ریال
پرویز رجبی پرویز رجبی
ناشر: آرتامیس - 7 خرداد 1391
1500000 ریال 1200000 ریال
پرویز رجبی پرویز رجبی
ناشر: کتاب آمه - 15 تیر 1389
850000 ریال 680000 ریال
ناشر: آرتامیس، پژواک فرزان - 1396
2000000 ریال 1600000 ریال
ویلهلم لیتن، پرویز رجبی (مترجم) ویلهلم لیتن
ناشر: ماهی - تیر 1394
780000 ریال 702000 ریال
پرویز رجبی پرویز رجبی
ناشر: اختران - 16 اردیبهشت 1387
850000 ریال 765000 ریال
پرویز رجبی پرویز رجبی
ناشر: ایران شناسی - 15 دی 1389
600000 ریال 480000 ریال
هایدماری کخ، پرویز رجبی (مترجم)، ناصر پورپیرار (ویراستار) هایدماری کخ
ناشر: کارنگ - 12 اسفند 1387
1000000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم)، عبدالله مؤذن زاده کلور (ویراستار) والتر هینتس
ناشر: ایران شناسی - 23 مهر 1392
420000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: ققنوس - 28 اردیبهشت 1399
750000 ریال
والتر هینتس، پرویز رجبی (مترجم) والتر هینتس
ناشر: ماهی - 12 خرداد 1389
2800000 ریال
پرویز رجبی، محمدرضا نصیری (ویراستار) پرویز رجبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 شهریور 1391
240000 ریال
پرویز رجبی، محمدرضا نصیری (ویراستار) پرویز رجبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 6 آبان 1398
390000 ریال
ناشر: اختران - 2 مهر 1386
62000 ریال
نمایش 1 - 15 از 47 مورد