ترتیب بر اساس:
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: افق - 24 آبان 1393
720000 ریال 612000 ریال
پیتر تیل، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر تیل
ناشر: آدینه - 1399
160000 ریال 128000 ریال
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نشر چشمه - اسفند 1395
430000 ریال 387000 ریال
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: افراز - بهمن 1394
2200000 ریال 1870000 ریال
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: فرهنگ آرش - 24 آذر 1393
2000000 ریال 1700000 ریال
پاتریک مودیانو، نسرین اصغرزاده (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: افراز - 7 دی 1393
840000 ریال 714000 ریال
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: افراز - شهریور 1394
1300000 ریال 1105000 ریال
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: نیماژ - دی 1395
500000 ریال 425000 ریال
پاتریک مودیانو، سهراب کریمی (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نیماژ - اردیبهشت 1395
400000 ریال 340000 ریال
پاتریک مودیانو، حسین سلیمانی نژاد (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نشر چشمه - خرداد 1394
460000 ریال 414000 ریال
پاتریک مودیانو، نسیم موسوی پاک (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: نشر چشمه - 21 بهمن 1398
480000 ریال 432000 ریال
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: نیماژ - 1395
500000 ریال 425000 ریال
پاتریک مودیانو، فاطمه مطیع (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: پرتقال - 21 تیر 1399
1250000 ریال 1062500 ریال
پاتریک مودیانو، مهسا ابهری (مترجم) پاتریک مودیانو
ناشر: فرهنگ جاوید - 11 بهمن 1391
790000 ریال 711000 ریال
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: بهجت، شما - 13 آذر 1400
700000 ریال 595000 ریال
پاتریک مودیانو پاتریک مودیانو
ناشر: فرهنگ آرش - اسفند 1394
1600000 ریال 1360000 ریال
نمایش 1 - 15 از 53 مورد