ترتیب بر اساس:
گی آر لفرانسوار، یحیی سیدمحمدی (مترجم) گی آر لفرانسوار
ناشر: روان - 6 بهمن 1400
2200000 ریال 1980000 ریال
ناشر: روان - 24 بهمن 1401
2500000 ریال 2250000 ریال
جرالد کوری، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جرالد کوری
ناشر: ارسباران - 22 خرداد 1401
3000000 ریال
گریگوری جی. فیست، یحیی سیدمحمدی (مترجم) گریگوری جی. فیست
ناشر: روان - 14 تیر 1401
4000000 ریال
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: روان - 15 شهریور 1401
1000000 ریال
جیمز پروچاسکا، جان نورکراس، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جیمز پروچاسکا
ناشر: روان - 12 شهریور 1401
4000000 ریال
ریچارد هالجین، سوزان کراس ویتبورن، یحیی سید محمدی (مترجم) ریچارد هالجین
ناشر: روان - 9 مهر 1401
2500000 ریال
یحیی سیدمحمدی(گردآورنده) یحیی سیدمحمدی(گردآورنده)
ناشر: ارسباران - 12 اسفند 1400
650000 ریال
لفرانسوا گی آر، یحیی سیدمحمدی (مترجم) لفرانسوا گی آر
ناشر: روان - 1398
1400000 ریال
جیمز کالات، یحیی سید محمدی (مترجم) جیمز کالات
ناشر: روان - 12 مرداد 1401
4000000 ریال
جیمز باچر، سوزان مینکا، جیل هولی، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جیمز باچر
ناشر: ارسباران - 1394
1450000 ریال
جیمز باچر، سوزان مینکا، جیل هولی، یحیی سیدمحمدی (مترجم) جیمز باچر
ناشر: ارسباران - 25 شهریور 1391
1100000 ریال
دونا اشکرافت، یحیی سیدمحمدی (مترجم) دونا اشکرافت
ناشر: ارسباران - 16 خرداد 1392
400000 ریال
انجمن روان پزشکی آمریکا، یحیی سیدمحمدی (مترجم) انجمن روان پزشکی آمریکا
ناشر: روان - 14 خرداد 1401
5500000 ریال
ریچارد هالجین، سوزان کراس ویتبورن، یحیی سیدمحمدی (مترجم) ریچارد هالجین
ناشر: روان - 14 اسفند 1392
210000 ریال
نمایش 31 - 45 از 63 مورد