ترتیب بر اساس:
ویلیام گلاسر، کارلین گلاسر ویلیام گلاسر
ناشر: سلسله مهر - اردیبهشت 1397
590000 ریال
دانیل کانمن، موسسه ترجمیک (مترجم) دانیل کانمن
ناشر: آدینه - 2 شهریور 1402
550000 ریال 440000 ریال
ویلیام گلاسر، کارلین گلاسر، احمد جعفری (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: احمد جعفری - 1389
20000 ریال
ویلیام گلاسر، ساده حمزه (مترجم)، مژده حمزه تبریزی (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: رشد - 25 بهمن 1388
44000 ریال
ویلیام گلاسر، سیداحمد احمدی (مترجم)، آزاده ملکیان (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 12 آذر 1387
90000 ریال
ویلیام گلاسر، مریم افشارخاص (مترجم)، علیرضا محمدی آریا (ویراستار)، کارلین گلاسر (بازنویسی) ویلیام گلاسر
ناشر: رشد فرهنگ - 1 بهمن 1392
100000 ریال
ویلیام گلاسر، سیداحمد احمدی (مترجم)، آزاده ملکیان (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 20 خرداد 1386
38000 ریال
ویلیام گلاسر، کارلین گلاسر، سمیه خوش نیت نیکو (مترجم)، هدی برازنده (مترجم)، علی صاحبی (ویراستار) ویلیام گلاسر
ناشر: محقق - 25 آبان 1384
17000 ریال
کارلین گلاسر، ویلیام گلاسر، مریم مرادیان کارلین گلاسر
ناشر: به اندیشان - 20 آذر 1392
60000 ریال
ویلیام گلاسر، کارولین گلاسر، مرتضی ترخان (مترجم)، نرجس رهنما (مترجم)، الهه صادقی (ویراستار) ویلیام گلاسر
ناشر: پارس هخامنش - 12 اردیبهشت 1391
50000 ریال
ویلیام گلاسر، محمدابراهیم مداحی (مترجم)، فرزانه وطن خواه امجد (مترجم) ویلیام گلاسر
ناشر: هورمزد - 26 اسفند 1397
480000 ریال
ویلیام گلاسر ویلیام گلاسر
ناشر: پرثوآ - 23 دی 1398
700000 ریال
نمایش 16 - 26 از 26 مورد