ترتیب بر اساس:
ویلیام فاکنر، عبدالله قره باغی (مترجم)، امیر احمدی آریان (ویراستار)، پیمان خاکسار (ویراستار) ویلیام فاکنر
ناشر: نشر چشمه - شهریور 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
سان تزو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم)، نجمه افشاری (مترجم) سان تزو
ناشر: آدینه - آبان 1401
700000 ریال 560000 ریال
ویلیام فاکنر، صالح حسینی (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: نیلوفر - دی 1402
3850000 ریال 3465000 ریال
ویلیام فاکنر، تورج یاراحمدی (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: کتاب سرای نیک - اسفند 1402
1595000 ریال 1435500 ریال
ویلیام فاکنر، شهاب الدین ارجمندی (مترجم)، مهرداد معینی (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: معین - آذر 1402
3700000 ریال 3330000 ریال
ویلیام فاکنر، نجف دریابندری (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: نیلوفر - مرداد 1399
1550000 ریال
ویلیام فاکنر ویلیام فاکنر
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر - اسفند 1394
190000 ریال
ویلیام فاکنر، بهمن شعله ور (مترجم)، منوچهر انور (ویراستار) ویلیام فاکنر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دی 1402
1900000 ریال
ویلیام فاکنر، تورج یاراحمدی (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: نیلوفر - مهر 1397
1850000 ریال
ویلیام فاکنر، عبدالله قره باغی (مترجم)، امیر احمدی آریان (ویراستار)، پیمان خاکسار (ویراستار) ویلیام فاکنر
ناشر: به نگار - تیر 1392
450000 ریال
ویلیام فاکنر، فرزانه قیاسی نوعی (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: یوبان - آذر 1402
1080000 ریال
لنگستن هیوز، ویلیام فاکنر لنگستن هیوز
ناشر: نقش قلم - اسفند 1397
100000 ریال
ویلیام فاکنر ویلیام فاکنر
ناشر: ماهابه - آبان 1398
570000 ریال
ویلیام فاکنر، هلن اولیایی نیا ویلیام فاکنر
ناشر: افق - 1381
11000 ریال
ویلیام فاکنر، شهریار بهترین (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: روزنه کار - مهر 1387
1800000 ریال
ویلیام فاکنر، لنگستن هیوز، فرهنگ جهانپور (مترجم) ویلیام فاکنر
ناشر: بهنود - بهمن 1398
150000 ریال
نمایش 16 - 30 از 45 مورد