ترتیب بر اساس:
وحید حدادی اصل، یوسف محمدی وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 8 مهر 1387
70000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
وحید حدادی اصل وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت ملی صنایع پتروشیمی - تیر 1386
25000 ریال
وحید حدادی اصل، نصیرالدین مکرم دری، رعنا ایمانی وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 5 مرداد 1387
70000 ریال
مهدی سلامی کلجاهی، وحید حدادی اصل، پژمان گنجه انزابی مهدی سلامی کلجاهی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 7 آذر 1391
60000 ریال
وحید حدادی اصل، صادق عابدی وحید حدادی اصل
ناشر: آریا پیام - 28 خرداد 1387
34000 ریال
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 17 دی 1398
450000 ریال
وحید حدادی اصل وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 23 اسفند 1385
34500 ریال
وحید حدادی اصل وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 28 خرداد 1387
55000 ریال
زهرا قیابکلو، وحید حدادی اصل زهرا قیابکلو
ناشر: متالون - 16 بهمن 1390
65000 ریال
صادق عابدی، وحید حدادی اصل صادق عابدی
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 28 اسفند 1390
82000 ریال
صادق عابدی، وحید حدادی اصل صادق عابدی
ناشر: شرکت ملی صنایع پتروشیمی - 28 اسفند 1390
72000 ریال
جان نیکلسون، ساناز پورمند (مترجم)، وحید حدادی اصل (مترجم)، فاطمه میرخلیل زاده (مترجم) جان نیکلسون
ناشر: گروه صنایع یا مهدی (عج)، یا مهدی (عج) - 1387
28000 ریال
وحید حدادی اصل، صادق عابدی وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 14 مرداد 1386
37000 ریال
وحید حدادی اصل، محمد نجفی، مهدی سلامی کلجاهی وحید حدادی اصل
ناشر: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، روابط عمومی - 14 مرداد 1386
24000 ریال
وحید حدادی اصل وحید حدادی اصل
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - 28 شهریور 1400
1950000 ریال
نمایش 16 - 30 از 31 مورد