محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
هایده عبدالحسین زاده (ویراستار)، امید طبیب زاده (به اهتمام) هایده عبدالحسین زاده (ویراستار)
ناشر: نیلوفر - مرداد 1390
3500000 ریال 3150000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
گروه نویسندگان، هایده عبدالحسین زاده (مترجم) گروه نویسندگان
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - بهمن 1402
690000 ریال 621000 ریال
تاد پار، هایده کروبی (مترجم)، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار) تاد پار
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - خرداد 1401
690000 ریال 621000 ریال
جولیا کوک، هایده عبدالحسین زاده (مترجم) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - تیر 1399
430000 ریال 387000 ریال
شهره یوسفی، فاطمه قاسم زاده، بتول فتح الله، فریبا کیهانی، رقیه یزدان دوست، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار)، عرفان ستاری جاوید(تصویرگر) شهره یوسفی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آذر 1402
430000 ریال 387000 ریال
شهره یوسفی، فاطمه قاسم زاده، بتول فتح الله، فریبا کیهانی، رقیه یزدان دوست، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار)، عرفان ستاری جاوید(تصویرگر) شهره یوسفی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1402
570000 ریال 513000 ریال
پیتر براون، هایده عبدالحسین زاده (مترجم) پیتر براون
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - مرداد 1402
550000 ریال 495000 ریال
مرسر مایر، هایده کروبی (مترجم)، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - شهریور 1400
550000 ریال 495000 ریال
کورنلیا اسپلمن، هایده کروبی (مترجم)، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار)، کتی پارکینسون(تصویرگر) کورنلیا اسپلمن
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اردیبهشت 1402
430000 ریال 387000 ریال
مرسر مایر، هایده کروبی (مترجم)، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - اسفند 1400
490000 ریال 441000 ریال
جولیا کوک، هایده عبدالحسین زاده (مترجم) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - آذر 1398
490000 ریال 441000 ریال
جولیا کوک، هایده عبدالحسین زاده (مترجم) جولیا کوک
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - بهمن 1398
690000 ریال 621000 ریال
آماندااف. دورینگ، هایده کروبی (مترجم)، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار)، کریس لنش(تصویرگر) آماندااف. دورینگ
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - دی 1401
430000 ریال 387000 ریال
مرسر مایر، هایده کروبی (مترجم)، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار) مرسر مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - آبان 1401
490000 ریال 441000 ریال
محمدحسن ابریشمی، هایده عبدالحسین زاده (ویراستار) محمدحسن ابریشمی
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - بهمن 1402
1900000 ریال
نمایش 1 - 15 از 77 مورد