ترتیب بر اساس:
میرچا الیاده، نصرالله زنگوئی (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: سروش - 14 تیر 1388
18000 ریال
میرچا الیاده، بهزاد سالکی (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 25 شهریور 1398
2590000 ریال
میرچا الیاده، مانی صالحی علامه (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: کتاب پارسه - آذر 1395
950000 ریال
میرچا الیاده، جلال ستاری (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: سروش - 11 بهمن 1385
350000 ریال
میرچا الیاده، گلشن اسماعیل پور (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: اسطوره - 16 آبان 1386
76200 ریال
میرچا الیاده، آرمان صالحی میرچا الیاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 19 آبان 1398
790000 ریال
میرچا الیاده، مانی صالحی علامه میرچا الیاده
ناشر: ورجاوند - 1382
26000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)، میرچا الیاده (ویراستار)، جلیل شاهرودی لنگرودی (ویراستار) بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 11 خرداد 1389
170000 ریال
ناشر: جامی - 19 شهریور 1399
1800000 ریال
میرچا الیاده، مهدیه چراغیان (مترجم) میرچا الیاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 28 آبان 1398
1490000 ریال
ناشر: کتاب پارسه - 1395
1980000 ریال
میرچا الیاده میرچا الیاده
ناشر: آسیم، فرهنگ نشر نو - 14 دی 1398
310000 ریال
میرچا الیاده میرچا الیاده
ناشر: فراروان - 1390
100000 ریال
میرچا الیاده میرچا الیاده
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 6 مرداد 1399
950000 ریال
میرچا الیاده (ویراستار) میرچا الیاده (ویراستار)
ناشر: طرح نقد - مرداد 1397
690000 ریال
نمایش 31 - 45 از 45 مورد