ترتیب بر اساس:
جان ا. اگنیو، علیرضا رحیمی (مترجم)، محسن رستمی (مترجم)، سجاد کریمی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، علی مهدی زاده (ویراستار)، فتح الله کلانتری (ویراستار) جان ا. اگنیو
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 16 مهر 1398
450000 ریال
یحیی میار، مهدی یوسفی (ویراستار) یحیی میار
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، مرکز انتشارات راهبردی - 7 خرداد 1399
800000 ریال
سجاد کریمی پاشاکی، مهرداد بردبار، مهدی یوسفی (ویراستار) سجاد کریمی پاشاکی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 16 مهر 1398
750000 ریال
هرمن کان، مهدی یوسفی (ویراستار)، سمیه سلیمانیان (ویراستار)، امیرهوشنگ خادم دقیق(زیرنظر)، اون جونز(مقدمه) هرمن کان
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 5 آذر 1398
730000 ریال
هرمن کان، مهدی یوسفی (ویراستار)، سمیه سلیمیان (ویراستار)، احمدرضا میرزائی (ویراستار)، اون جونز(مقدمه) هرمن کان
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 15 دی 1398
630000 ریال
پیتر شوارتس، جیمزا اگیلوی، جو فلاور، مهدی یوسفی (ویراستار)، علی عرب صالحی نصرآبادی (ویراستار)، اکبر بتوئی (ویراستار)، احمدرضا میرزائی (ویراستار) پیتر شوارتس
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 16 مهر 1398
350000 ریال
مهدی حمزه پور، سیدمجتبی نبوی فرد، مهدی یوسفی (ویراستار) مهدی حمزه پور
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 16 مهر 1398
350000 ریال
عبدالله مرادی، مهدی یوسفی (ویراستار)، مهران غلامیان(زیرنظر) عبدالله مرادی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 اسفند 1398
360000 ریال
مهران کشتکارهرانکی، محمد مهدی نژادنوری، مهدی یوسفی (ویراستار) مهران کشتکارهرانکی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 16 مهر 1398
580000 ریال
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: پشتیبان - مهر 1397
90000 ریال
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: پشتیبان - مهر 1397
90000 ریال
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: پشتیبان - مهر 1397
90000 ریال
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: پشتیبان - مهر 1397
90000 ریال
گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، سمیه سلیمیان (ویراستار)، ریچارد اسلاتر(گردآورنده) گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 اسفند 1398
380000 ریال
ریچارد اسلاتر، گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، مینا مجلسی (ویراستار)، احمدرضا میرزایی (ویراستار) ریچارد اسلاتر
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 اسفند 1398
630000 ریال
نمایش 61 - 75 از 97 مورد