ترتیب بر اساس:
محمد انصاری، علیرضا منظوری، حنیف کازرونی، ساجد نیک مهر، مهدی یوسفی (ویراستار)، مرتضی چشمه نور(زیرنظر) محمد انصاری
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 5 آذر 1398
620000 ریال
توماس کوئیگین، محمد یوسفی خرایم (مترجم)، زهرا امین افشار (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار) توماس کوئیگین
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 آذر 1398
560000 ریال
حسن محجوب، مهدی یوسفی (ویراستار)، معصومه اشتری ماهنی (ویراستار)، احمدرضا میرزایی (ویراستار) حسن محجوب
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 17 دی 1398
540000 ریال
مهدی یوسفی (ویراستار)، حمید پژم(به اهتمام) مهدی یوسفی (ویراستار)
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 9 دی 1398
700000 ریال
بروس دی مسکویتا، ابوالفضل محمدی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، سمیه سلیمیان ریزی (ویراستار)، داوود کریمی پور (ویراستار) بروس دی مسکویتا
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 17 دی 1398
800000 ریال
حسین خلیلی (مترجم)، علیرضا ثمودی پیله رود (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، احمد میرزائی (ویراستار) حسین خلیلی (مترجم)
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 اسفند 1398
260000 ریال
حنیف کازرونی، مهیار خدادادی، مهدی یوسفی (ویراستار) حنیف کازرونی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 10 خرداد 1399
860000 ریال
مریم کلانتری، محمدمهدی ذوالفقارزاده، فاطمه زهرا گیلانی نژاد، مهدی یوسفی (ویراستار)، حامد آریانی (ویراستار) مریم کلانتری
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 9 دی 1398
690000 ریال
گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، سمیه سلیمیان (ویراستار)، ریچارد اسلاتر(گردآورنده) گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 اسفند 1398
380000 ریال
ناشر: دژ دانش - 31 شهریور 1399
700000 ریال
مهدی یوسفی، رضا زارعی مهدی یوسفی
ناشر: دژ دانش - 8 مهر 1399
700000 ریال
مهدی یوسفی، اسحق اسفندیار مهدی یوسفی
ناشر: بانکول - مهر 1397
150000 ریال
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: جالیز - 12 شهریور 1399
180000 ریال
سید نصیب الله دوستی مطلق، عسگر سرمست، مهدی یوسفی (ویراستار) سید نصیب الله دوستی مطلق
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 12 اسفند 1398
220000 ریال
رابرت جوهانسن، کیوان منزوی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار) رابرت جوهانسن
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 5 آذر 1398
540000 ریال
نمایش 46 - 60 از 97 مورد