ترتیب بر اساس:
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: پشتیبان - مهر 1397
90000 ریال
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: پشتیبان - مهر 1397
90000 ریال
مهدی یوسفی مهدی یوسفی
ناشر: پشتیبان - مهر 1397
90000 ریال
حنیف کازرونی، مهیار خدادادی، مهدی یوسفی (ویراستار) حنیف کازرونی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 10 خرداد 1399
860000 ریال
مریم کلانتری، محمدمهدی ذوالفقارزاده، فاطمه زهرا گیلانی نژاد، مهدی یوسفی (ویراستار)، حامد آریانی (ویراستار) مریم کلانتری
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 9 دی 1398
690000 ریال
گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، سمیه سلیمیان (ویراستار)، ریچارد اسلاتر(گردآورنده) گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 اسفند 1398
380000 ریال
ریچارد اسلاتر، گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، مینا مجلسی (ویراستار)، احمدرضا میرزایی (ویراستار) ریچارد اسلاتر
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 اسفند 1398
630000 ریال
مارتین جی. گنون، گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، امین پاشایی (ویراستار) مارتین جی. گنون
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 آذر 1398
520000 ریال
مارتین جی. گنون، گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، امین پاشایی (ویراستار) مارتین جی. گنون
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 آذر 1398
670000 ریال
مارتین جی. گنون، گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، امین پاشایی (ویراستار) مارتین جی. گنون
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 آذر 1398
250000 ریال
گری ای. کلاین، گروه مترجمین دفتر آینده پژوهی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار)، سمیه سلیمیان (ویراستار) گری ای. کلاین
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 آذر 1398
570000 ریال
روبن آر. مک دانیل، دین جی. دریب، محمد یوسفی خرایم (مترجم)، احمدرضا میرزائی (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار) روبن آر. مک دانیل
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 آذر 1398
570000 ریال
عبدالله عراقی، مهدی یوسفی (ویراستار) عبدالله عراقی
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 5 آذر 1398
450000 ریال
محمد انصاری، علیرضا منظوری، حنیف کازرونی، ساجد نیک مهر، مهدی یوسفی (ویراستار)، مرتضی چشمه نور(زیرنظر) محمد انصاری
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 5 آذر 1398
620000 ریال
توماس کوئیگین، محمد یوسفی خرایم (مترجم)، زهرا امین افشار (مترجم)، مهدی یوسفی (ویراستار) توماس کوئیگین
ناشر: دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - 6 آذر 1398
560000 ریال
نمایش 31 - 45 از 97 مورد