محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مرتضی کریمی نیا مرتضی کریمی نیا
ناشر: هرمس - 6 اردیبهشت 1389
1100000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 10 دی 1400
180000 ریال 144000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)، مسعود انصاری (ویراستار)، مرتضی کریمی نیا (ویراستار)، هوشنگ نعمتی(مذهب) بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)
ناشر: دوستان - 28 بهمن 1398
1900000 ریال
مرتضی کریمی نیا مرتضی کریمی نیا
ناشر: هرمس - 17 دی 1393
150000 ریال
جان ونزبرو، اندرو ریپین، هربرت برگ، هارالد موتسکی، اری ربین، فرانسوا دوبلوا، جیمز بلمی، مرتضی کریمی نیا (مترجم) جان ونزبرو
ناشر: هرمس - 26 مرداد 1392
1650000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)، مسعود انصاری (ویراستار)، مرتضی کریمی نیا (ویراستار)، عثمان طه (خطاط) بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)
ناشر: دوستان - 14 اسفند 1386
1200000 ریال
فرانسوا دروش، مرتضی کریمی نیا (مترجم) فرانسوا دروش
ناشر: هرمس، مرکز و کتابخانه ی مطالعات اسلامی به زبانهای اروپایی - آذر 1395
450000 ریال
بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)، مسعود انصاری (ویراستار)، مرتضی کریمی نیا (ویراستار) بهاء الدین خرمشاهی (مترجم)
ناشر: دوستان - 13 شهریور 1390
3000000 ریال
نرگس پروازی ایزدی، محمد دشتی، حسین واثقی، محمدهادی معرفت، مرتضی کریمی نیا، محمد صادقیان هرات، علیرضا سعید، زهره حسینی آهق، سیده رقیه میرابوالقاسمی، فریده سعیدی نرگس پروازی ایزدی
ناشر: کتاب مرجع - 31 خرداد 1389
95000 ریال
مرتضی کریمی نیا (گردآورنده) مرتضی کریمی نیا (گردآورنده)
ناشر: ترجمان وحی - 18 اردیبهشت 1392
550000 ریال
مرتضی کریمی نیا (تدوین) مرتضی کریمی نیا (تدوین)
ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی - 30 دی 1386
80000 ریال
نصرحامدابوزید، مرتضی کریمی نیا (مترجم)، مصطفی ملکیان (ویراستار) نصرحامدابوزید
ناشر: طرح نو - 17 آذر 1398
940000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد