ترتیب بر اساس:
کارلو روولی، محمود دیانی (مترجم) کارلو روولی
ناشر: نص - مرداد 1395
40000 ریال
موریس مانو، محمود دیانی (مترجم) موریس مانو
ناشر: نص - اسفند 1385
95000 ریال
متیوان.او سدیکو، محمود دیانی (مترجم) متیوان.او سدیکو
ناشر: نص - بهمن 1390
450000 ریال
یوجین هشت، محمود دیانی (مترجم) یوجین هشت
ناشر: نص - فروردین 1385
80000 ریال
رابرت رزنیک، جرل واکر، دیوید هالیدی، محمود دیانی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: نص - بهمن 1385
45000 ریال
رابرت بویل اشتاد، لوئیس نشلسکی، محمود دیانی (مترجم) رابرت بویل اشتاد
ناشر: نوپردازان - 1383
80000 ریال
دیوید بل، محمود دیانی (مترجم) دیوید بل
ناشر: مصباح - تیر 1386
60000 ریال
محمود دیانی، احمد مجلسی محمود دیانی
ناشر: نص - 1382
بروس کارلسون، پل کریلی، جانت راتلج، محمود دیانی (مترجم) بروس کارلسون
ناشر: عبادی، علمیران - مرداد 1388
35000 ریال
ناشر: سردار شهید طوسی - شهریور 1399
250000 ریال
محمود دیانی (ویراستار)، جمعی از نویسندگان (ویراستار) محمود دیانی (ویراستار)
ناشر: سردار شهید طوسی - اسفند 1397
250000 ریال
جمعی از پژوهشگران، محمود دیانی (ویراستار) جمعی از پژوهشگران
ناشر: سردار شهید طوسی - اسفند 1397
250000 ریال
محمود دیانی(به اهتمام) محمود دیانی(به اهتمام)
ناشر: سردار شهید طوسی - اسفند 1397
100000 ریال
محمود دیانی(به اهتمام) محمود دیانی(به اهتمام)
ناشر: سردار شهید طوسی - اسفند 1397
140000 ریال
عادل شفیق سدره، کنت اسمیت، محمود دیانی (مترجم) عادل شفیق سدره
ناشر: نص - تیر 1391
160000 ریال
نمایش 46 - 60 از 69 مورد