ترتیب بر اساس:
ناشر: پرستاران جوان - آذر 1395
190000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
علی سلطانی، محمود اصغری علی سلطانی
ناشر: پرستاران جوان - آذر 1396
245000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، محمود اصغری (مترجم)، فاطمه حاجی آبادی (مترجم) جویس بلک
ناشر: پرستاران جوان - مرداد 1397
245000 ریال
سوسان وودز، محمود اصغری (مترجم)، مرتضی رضایی آدریانی (مترجم)، سمیه شفیعی (مترجم)، شیدا پژمان خواه (مترجم)، شیوا پژمان خواه (مترجم)، مژگان مشتاق (مترجم) سوسان وودز
ناشر: پرستاران جوان - 11 مرداد 1393
195000 ریال
ناشر: پرستاران جوان - 11 بهمن 1391
150000 ریال
محمود اصغری (گردآورنده)، سمانه فیضی (گردآورنده) محمود اصغری (گردآورنده)
ناشر: پرستاران جوان - 12 آذر 1392
195000 ریال
محمود اصغری، فاطمه باقری، زهرا حسینی عسکری محمود اصغری
ناشر: پرستاران جوان - 18 تیر 1393
155000 ریال
ادوین بنزل استین، محمود اصغری (مترجم) ادوین بنزل استین
ناشر: پرستاران جوان - شهریور 1397
155000 ریال
ناشر: کدیور - خرداد 1395
200000 ریال
سوزان اوکانل اسملتزر، برندا بر، محمود اصغری (مترجم)، امیر واحدیان (مترجم) سوزان اوکانل اسملتزر
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 17 شهریور 1386
14000 ریال
محمود اصغری (به اهتمام) محمود اصغری (به اهتمام)
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی - 5 اردیبهشت 1391
95000 ریال
سوسان وودز، فرخنده رخی (مترجم)، محمود اصغری (مترجم)، شیوا پژمان خواه (مترجم)، شیدا پژمان خواه (مترجم)، نیره داوودی (مترجم)، فاطمه ظریفیان (مترجم)، اعظم علوی نژاد (مترجم) سوسان وودز
ناشر: حکیم هیدجی، پرستاران جوان - 10 مرداد 1390
125000 ریال
ناشر: حکیم هیدجی، پرستاران جوان - 23 خرداد 1390
59500 ریال
نمایش 1 - 15 از 39 مورد