ترتیب بر اساس:
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 17 مرداد 1400
350000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفترنشرمعارف - 26 شهریور 1401
400000 ریال
نینیان اسمارت، محمد محمدرضایی (مترجم) نینیان اسمارت
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - آبان 1397
230000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 4 فروردین 1399
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
350000 ریال 297500 ریال
محمد محمدرضایی، جعفر سبحانی تبریزی، عباس حاجیها (ویراستار) محمد محمدرضایی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 28 آبان 1398
260000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 مرداد 1398
220000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 14 فروردین 1389
43000 ریال
ناشر: موسسه بوستان کتاب - تیر 1396
120000 ریال
محمد محمدرضایی، جعفر سبحانی (مقدمه) محمد محمدرضایی
ناشر: بوستان کتاب قم - 12 مهر 1391
850000 ریال
ناشر: بوستان کتاب قم - 17 اسفند 1390
25000 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی، حسین علی احمدی جشفقانی (ویراستار)، ابراهیم احدیان (ویراستار) جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 7 خرداد 1387
10530 ریال
جعفر سبحانی تبریزی، محمد محمدرضایی، ابراهیم احدیان (ویراستار)، حسین علی احمدی جشفقانی (ویراستار) جعفر سبحانی تبریزی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 17 آبان 1391
260000 ریال
محمد محمدرضایی محمد محمدرضایی
ناشر: بوستان کتاب قم - 15 تیر 1387
14000 ریال
صدیقه محمدرضایی (ویراستار)، محمد سالاری (گردآورنده) صدیقه محمدرضایی (ویراستار)
ناشر: موسسه فرهنگی و آموزشی فاتح - 23 بهمن 1389
52000 ریال
محمد محمدی، محمد رنجبر، علیرضا عسگری، احد ذیحیات کرمانی، محمد خواجه پور، محمد گلکار، عنایت کریمیان، محمدعلی پارسازاده، علی سام، علی نصیرپور، سارا محمدرضایی، مریم شجاعی (ویراستار)، زهرا باغگلی (ویراستار) محمد محمدی
ناشر: موسسه فرهنگی و آموزشی فاتح - 23 بهمن 1389
نمایش 1 - 15 از 24 مورد