ترتیب بر اساس:
کریم زمانی (مترجم)، محمد سلحشور(خطاط)، نفیسه شیرازی(مذهب)، عبدالله پوراسماعیلی(مذهب) کریم زمانی (مترجم)
ناشر: علمی - اسفند 1399
21000000 ریال
چارلز دوهینگ، نسرین امامی (مترجم) چارلز دوهینگ
ناشر: آدینه - 1402
490000 ریال 392000 ریال
جعفر مویدشیرازی (مترجم)، محمد سلحشور (خطاط) جعفر مویدشیرازی (مترجم)
ناشر: آتلیه هنر - آبان 1386
180000 ریال
عمربن ابراهیم خیام (شاعر)، محمد سلحشور (خطاط)، عباس جمالپور (نقاش) عمربن ابراهیم خیام (شاعر)
ناشر: آتلیه هنر - آذر 1388
4745000 ریال
مصلح بن عبدالله سعدی، منوچهر آدمیت (تهیه و تنظیم)، محمد سلحشور (خطاط) مصلح بن عبدالله سعدی
ناشر: آتلیه هنر - 1391
2450000 ریال
محمد سلحشور (خطاط) محمد سلحشور (خطاط)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - اسفند 1387
400000 ریال
شمس الدین محمد حافظ (شاعر)، محمد سلحشور (خطاط)، اردوان اعتمادی (مذهب) شمس الدین محمد حافظ (شاعر)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - خرداد 1389
محمد سلحشور (خطاط)، اردوان اعتمادی (مذهب) محمد سلحشور (خطاط)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - تیر 1389
محمد سلحشور (خطاط) محمد سلحشور (خطاط)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - مهر 1389
45000 ریال
جعفر مویدشیرازی (مترجم)، محمد سلحشور (خطاط)، امیر عبدالحسینی (به اهتمام) جعفر مویدشیرازی (مترجم)
ناشر: کتاب آبان - تیر 1392
300000 ریال
عمربن ابراهیم خیام، لئو پولد (مترجم)، ادوارد فیتس جرالد (مترجم)، ونسان مونتی (مترجم)، احمد رامی (مترجم)، امیراسماعیل آذر (مقدمه)، محمد سلحشور (خطاط) عمربن ابراهیم خیام
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - اردیبهشت 1391
ناشر: آتلیه هنر - 1383
400000 ریال
محمد سلحشور (خطاط) محمد سلحشور (خطاط)
ناشر: آتلیه هنر - شهریور 1389
900000 ریال
شمس الدین محمد حافظ، محمد سلحشور (خطاط) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: آتلیه هنر - مهر 1388
1500000 ریال
ادوارد فیتس جرالد (مترجم)، عمربن ابراهیم خیام (شاعر)، محمد سلحشور (خطاط)، عباس جمالپور (نقاش) ادوارد فیتس جرالد (مترجم)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - فروردین 1389
جعفر مویدشیرازی (مترجم)، محمد سلحشور (خطاط) جعفر مویدشیرازی (مترجم)
ناشر: شرکت تعاونی کارآفرینان فرهنگ و هنر - شهریور 1389
نمایش 1 - 15 از 17 مورد