محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مینو محرز (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، مصطفی قانعی (مترجم)، علیرضا رجایی (مترجم)، سیدموید علویان (مترجم)، بهزاد عین اللهی (مترجم)، منوچهر قارونی (مترجم) مینو محرز (مترجم)
ناشر: نور دانش - 1 مرداد 1384
199000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، محمدرضا زاهدپورانارکی (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 1 شهریور 1384
54000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، سیدرضا صفایی (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
74000 ریال
دنیس کاسپر، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 1385
54000 ریال
دنیس کاسپر، تنسلی راندولف هریسون، علیرضا استقامتی (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
109000 ریال
دنیس کاسپر، مینو محرز (مترجم)، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 17 تیر 1385
109000 ریال
دنیس کاسپر، تنسلی راندولف هریسون، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: نور دانش - 17 اردیبهشت 1385
تنسلی راندولف هریسون، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، سیدموید علویان (مترجم)، دنیس کاسپر (ویراستار) تنسلی راندولف هریسون
ناشر: نور دانش - 17 اردیبهشت 1385
54000 ریال
تنسلی راندولف هریسون، محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، دنیس کاسپر (ویراستار) تنسلی راندولف هریسون
ناشر: نور دانش - 17 اردیبهشت 1385
54000 ریال
محمد تربیت (مترجم)، علی تربیت (مترجم)، علی غلامرضانژاد (مترجم)، علی رضا رجائی (مترجم)، محمد طاهر (مترجم) محمد تربیت (مترجم)
ناشر: نور دانش - 6 تیر 1385
59000 ریال
نمایش 16 - 25 از 25 مورد