ترتیب بر اساس:
محمدرضا نصیری، عبدالجمیل نصیری محمدرضا نصیری
ناشر: آیدین، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی - دی 1394
1000000 ریال 900000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
هاکان گوندای، عارف جمشیدی (مترجم)، محمدرضا نصیری (مترجم)، محمدمهدی ابراهیمی (ویراستار) هاکان گوندای
ناشر: نشر ثالث - مهر 1402
5500000 ریال 4950000 ریال
محمدرضا نصیری محمدرضا نصیری
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - اردیبهشت 1397
130000 ریال 117000 ریال
جف ویلیامز، آ سکارلی، ا والاس، محمدرضا نصیری (مترجم)، امیر محمدی ملامحمدقلی (مترجم)، علی اصغر اسلمی نژاد (ویراستار) جف ویلیامز
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1388
26000 ریال
علی اصغر حلبی، محمدرضا نصیری (ویراستار) علی اصغر حلبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1402
13300000 ریال
محمدامیر شیخ نوری، محمدرضا نصیری (ویراستار)، نیره توکلی (ویراستار) محمدامیر شیخ نوری
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1399
470000 ریال
نادره جلالی، محمدرضا نصیری (ویراستار) نادره جلالی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1398
200000 ریال
پرویز رجبی، محمدرضا نصیری (ویراستار) پرویز رجبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1402
1680000 ریال
پرویز رجبی، محمدرضا نصیری (ویراستار) پرویز رجبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - آبان 1398
390000 ریال
محمدرضا نصیری، علی صلح جو (ویراستار) محمدرضا نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
630000 ریال
مهری ادریسی آریمی، محمدرضا نصیری (ویراستار) مهری ادریسی آریمی
ناشر: دانشگاه پیام نور - خرداد 1399
390000 ریال
شهرام یوسفی فر، محمدرضا نصیری (ویراستار)، نادره جلالی شیرازی (ویراستار) شهرام یوسفی فر
ناشر: دانشگاه پیام نور - شهریور 1402
1060000 ریال
محمدرضا نصیری، شهناز سلطان زاده (ویراستار) محمدرضا نصیری
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد 1402
1010000 ریال
محمدرضا نصیری (مترجم)، علیرضا سالک مقدم (مترجم)، امیرحسن زرنانی (مترجم)، طاهره موسوی (مترجم)، محمدعلی بهار (مترجم)، فرحدخت فاطمی نسب (مترجم)، نادر تاجیک (مترجم)، مهدی شکرابی (مترجم)، کبری انتظامی (مترجم)، فرهاد شاهسوار (مترجم)، نازنین مجتبوی (مترجم) محمدرضا نصیری (مترجم)
ناشر: پیوند مهر - بهمن 1387
99000 ریال
محمدرضا نصیری، کبری انتظامی، فرهاد شاهسوار محمدرضا نصیری
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، پیوند مهر - آبان 1389
39500 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد