ترتیب بر اساس:
متیو مکی، آویگیل لو متیو مکی
ناشر: آذرین مهر - شهریور 1397
250000 ریال
متیو مکی، کاترین سوتکیر متیو مکی
ناشر: کتاب مرو - بهمن 1397
متیو مکی، کیم پالگ، فنینگ، الهام آرام نیا (مترجم)، سیدشمس الدین حسینی (مترجم) متیو مکی
ناشر: نسل نو اندیش - 2 آذر 1399
1899000 ریال
متیو مکی متیو مکی
ناشر: اختر - 12 خرداد 1399
750000 ریال
متیو مکی، آویگیل لو، مهدی شورگشتی (مترجم)، نسرین پیردستان (مترجم)، ساره نصرتی جهرمی (مترجم)، رابینددی. والسر(مقدمه) متیو مکی
ناشر: شاپرک سرخ - 19 اسفند 1397
550000 ریال
متیو مکی، آویگیل لو، میچل اسکین، سهیلا حسینی بن سنجان (مترجم) متیو مکی
ناشر: روان داد - 29 مهر 1399
200000 ریال
متیو مکی، آویگیل لو، میچل اسکین، سهیلا حسینی بن سنجان (مترجم) متیو مکی
ناشر: روان داد - 3 آبان 1399
120000 ریال
متیو مکی، آویگیل لو، طیبه نصیری (مترجم)، معصومه اندجی گرمارودی (مترجم)، بهنام فیاضی سرابی (مترجم)، رقیه پاینده (مترجم) متیو مکی
ناشر: روان داد - 12 آبان 1399
220000 ریال
متیو مکی، آویگیل لو، مریم تیموری (مترجم)، سهیلا حسینی بن سنجان (مترجم)، سهیلا مرادزاده خراسانی (مترجم) متیو مکی
ناشر: روان داد - 12 آبان 1399
220000 ریال
متیو مکی، آویگیل لو، فاطمه مذکوری (مترجم)، زهرا صفی ده نائینی (مترجم)، فردوس کاظمی دلیوند (مترجم)، مرضیه عباس اوغلی (مترجم) متیو مکی
ناشر: روان داد - 12 آبان 1399
240000 ریال
ناشر: دانشگاه الزهرا - 11 اسفند 1398
450000 ریال
متیو مکی، آویگیل لو، ابوالفضل امینیان (مترجم)، عبدالباسط محمودپور (مترجم)، آرزو سیاردوست تبریزی (مترجم)، ژاله ملک (مترجم) متیو مکی
ناشر: رشد فرهنگ - 11 خرداد 1399
480000 ریال
متیو مکی، پاتریک فنینگ، زینت السادات میرغفوریان (مترجم)، فرخنده رمضانی نژاد (مترجم) متیو مکی
ناشر: پیک مشاور - 26 اسفند 1397
695000 ریال
متیو مکی، پاتریک فنینگ، میچل اسکین، علیرضا مراتی (مترجم)، مریم خمیس آبادی (مترجم)، مرضیه خمیس آبادی (مترجم)، مرتضی چشمه نور(زیرنظر) متیو مکی
ناشر: پشتیبان - 17 شهریور 1399
450000 ریال
متیو مکی، پاتریشیا زوریتااونا، حمیدرضا نوری (مترجم)، کرک استروسال(مقدمه) متیو مکی
ناشر: کتاب ارجمند - 11 اسفند 1398
370000 ریال
نمایش 31 - 45 از 53 مورد