ترتیب بر اساس:
مایکل هوگس، محسن شیخ سجادیه (مترجم)، محمدرضا اکبری جوکار (مترجم) مایکل هوگس
ناشر: آدینه - 15 آبان 1401
1800000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
مایکل سی اپلبای، جوی ای منچ، بری او هوگس، حسین مروج (مترجم)، نبوند فامیل نمرود (مترجم)، نوئلا دانیل نیا (مترجم)، فرشاد رضوان (ویراستار) مایکل سی اپلبای
ناشر: دانشگاه تهران - 17 خرداد 1388
200000 ریال
مایکل هوگس، احمد روستا (مترجم) مایکل هوگس
ناشر: نصر قلم - شهریور 1395
127000 ریال
ناشر: الماس رهگشا - خرداد 1396
110000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد