ترتیب بر اساس:
ویندی درایدن، مایکل نینان، فرناز کشاورزی ارشدی (مترجم)، محمود دژکام (مقدمه) ویندی درایدن
ناشر: سفیر اردهال - 1388
45000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
ویندی درایدن، مایکل نینان، سیدعلی حسینی المدنی (مترجم)، هانیه کاتوزیان (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: رشد فرهنگ - 4 تیر 1390
58000 ریال
ویندی درایدن، مایکل نینان، ریموند دیگیوسپ، مهرداد فیروزبخت (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: روان شناسی و هنر - 25 فروردین 1398
180000 ریال
ناشر: رهنما فرهنگ - آذر 1395
120000 ریال
ویندی درایدن، مایکل نینان، رحیم یوسفی، عالیه شاطرلو (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: ورای دانش - 20 مرداد 1389
27000 ریال
ویندی درایدن، مایکل نینان، حمید یعقوبی (مترجم)، معصومه کریمی (مترجم) ویندی درایدن
ناشر: کتاب ارجمند - 27 آذر 1400
850000 ریال
نمایش 16 - 21 از 21 مورد