ترتیب بر اساس:
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
28000 ریال
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
22000 ریال
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
22000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، گلرخ داوران پورفرد (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
650000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، محمدحسین قربانی (مترجم)، لیلا پروانه (مترجم)، حسن محبتی (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 26 بهمن 1390
650000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، علی مطاع (مترجم)، جواد محمدنژاد (مترجم)، علیرضا خوشدل (مترجم)، راهله جهانبانی (ویراستار)، پروین پاسالار (زیرنظر) مایکل کاکس
ناشر: اندیشه رفیع - 1 تیر 1393
600000 ریال
نمایش 31 - 36 از 36 مورد