ترتیب بر اساس:
دیوید نلسون، مایکل کاکس، پارسا قوام (مترجم)، یاسمن صادقی (مترجم)، زهرا محمدی (مترجم)، سیامک سلامی (زیرنظر) دیوید نلسون
ناشر: ارجمند - اردیبهشت 1397
1500000 ریال
دیل کارنگی، موسسه ترجمیک (مترجم) دیل کارنگی
ناشر: آدینه - 3 آذر 1401
180000 ریال 144000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: آییژ - 14 آبان 1390
450000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، علیرضا خوشدل (مترجم)، جواد محمدنژاداروق (مترجم)، علی مطاع (مترجم)، فاطمه رهبری زاده (ویراستار)، پروین پاسالار (زیرنظر) مایکل کاکس
ناشر: اندیشه رفیع - 10 شهریور 1388
199000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: آییژ - 14 آبان 1390
300000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
650000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: آییژ - 21 خرداد 1385
450000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیوید ال. نلسون، رضا محمدی (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: جعفری - 1394
270000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، محمدحسین قربانی (مترجم)، لیلا پروانه (مترجم)، حسن محبتی (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی (زیرنظر) مایکل کاکس
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 26 بهمن 1390
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، منیره ملکی، آیدا پیوندی، اکبر جعفرنژاد (مترجم)، بهداد زرنگار (مترجم)، اسماعیل شهاب الدین (مترجم)، زهرا دل زنده (مترجم) مایکل کاکس
ناشر: جعفری، آوای ظهور - 12 آبان 1388
149000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، منیره ملکی، آیدا پیوندی، اکبر جعفرنژاد (مترجم)، بهداد زرنگار (مترجم)، اسماعیل شهاب الدین (مترجم)، زهرا دل زنده (مترجم) مایکل کاکس
ناشر: جعفری، آوای ظهور - 4 شهریور 1391
800000 ریال
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
36800 ریال
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
34500 ریال
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
57000 ریال
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
42000 ریال
دیوید ال. نلسون، آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، اکبر جعفر نژاد (مترجم) دیوید ال. نلسون
ناشر: جعفری - 3 اسفند 1390
32500 ریال
نمایش 16 - 30 از 36 مورد