محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، سیدمهدی منتظری (مترجم)، اعظم عرفانی فرد (ویراستار)، علی خلوت (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - دی 1391
200000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، آنتونی فوسی، دنیس کاسپر، محمدحسین قربانی (مترجم)، زهره مقسومی (مترجم)، محسن محمدی (مترجم)، ناصر ابراهیمی دریانی (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - خرداد 1391
200000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، روناک محمدی (مترجم)، مجتبی فایضی زاده (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، ایرج نجفی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - شهریور 1391
139000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، بهنام بوذری (مترجم)، ناهید حسن پور (مترجم)، صبا مرادی (مترجم)، زهره مقسومی (ویراستار) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - شهریور 1391
230000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، رضا ستوده (مترجم)، روشنک ادهم (مترجم)، عاصفه عباس زاده (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1398
1650000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، بهنام بوذری (مترجم)، محبوبه طالب نثارحسینی (مترجم)، افسانه آموزگار (ویراستار)، گلرخ داوران پورفرد (ویراستار)، شاهین قاسمی (مقدمه) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند - آبان 1391
420000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، اعظم عرفانی فر (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، سارا رزاقی (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند - دی 1391
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، بهنام بوذری (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، سحر ریسمان تاب (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند - دی 1391
210000 ریال
دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، لاری جمسون، آنتونی اس. فاسی، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، محمدحسین عصاره (مترجم)، سارا رزاقی (مترجم) دن لوئیس لانگو
ناشر: کتاب ارجمند - اردیبهشت 1392
160000 ریال
جوزف لوسکالزو، آنتونی اس. فاسی، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، سیدمهدی منتظری (مترجم)، امیررضا ثابتی (مترجم)، سهراب نوذری (مترجم)، علی خلوت(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1402
2900000 ریال
دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، لاری جمسون، آنتونی اس. فاسی، استفان هوسر، جوزف لوسکالزو، سیدمهدی منتظری (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، علی خلوت(زیرنظر) دن لوئیس لانگو
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1397
590000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، غلامرضا درخشان دیلمی(زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - اسفند 1397
650000 ریال
نمایش 46 - 57 از 57 مورد