محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
دن لونگو، لاری جمسون، آنتونی فاوسی، دنیس کاسپر، سیما برنا (مترجم) دن لونگو
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1391
69500 ریال
لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، آنتونی فاوسی، دنیس کاسپر، عاطفه عبدی (مترجم)، فرهاد کلانتری سرچشمه (مترجم)، آرزو منصورکورایم (مترجم)، آسیه شکیب (مترجم)، ندا رئیسی (مترجم)، سیدعلی جواد موسوی (زیرنظر) لاری جمسون
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1391
148000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، عاطفه عبدی (مترجم)، انسیه کتابچی (مترجم)، مرتضی یقینی (مترجم)، علی اسداللهی امین (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: اندیشه رفیع - دی 1392
440000 ریال
دن لونگو، لاری جمسون، آنتونی فاوسی، دنیس کاسپیر، راحله تقوایی (مترجم)، فرزانه محمدی (مترجم)، سیمین ستوده (ویراستار)، معصومه اخلاقی (زیرنظر) دن لونگو
ناشر: اندیشه رفیع - خرداد 1393
250000 ریال
دن لونگو، لاری جمسون دن لونگو
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1395
320000 ریال
یوجین براون والد، آنتونی اس. فاسی، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، جوزف لوسکالزو، فاطمه فرزان (مترجم)، طاهره السادات کلانتریان (ویراستار)، سیما مازیار(زیرنظر) یوجین براون والد
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1397
439000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، عبدالرضا منصوری راد (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - خرداد 1398
990000 ریال
استفان هوسر، دنیس ال. کاسپر، لاری جمسون، آنتونی اس. فاسی، دن لوئیس لانگو، جوزف لوسکالزو، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، سیدمحمود اسحق حسینی(زیرنظر) استفان هوسر
ناشر: کتاب ارجمند - دی 1395
300000 ریال
استفان هوسر، دنیس ال. کاسپر، آنتونی اس. فاسی، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، جوزف لوسکالزو، زهرا محمدی (مترجم)، حسین کرم سیما (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، سالومه سادات صالحی (مترجم)، مسعود خدایی (مترجم)، مهشید نیک پور (مترجم)، عاصفه عباس زاده (ویراستار)، شاهین قاسمی(زیرنظر) استفان هوسر
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1395
650000 ریال
یوجین براون والد، آنتونی اس. فاسی، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، جوزف لوسکالزو، مهشید نیک پور (مترجم)، طاهره السادات کلانتریان (ویراستار)، سیما مازیار(زیرنظر) یوجین براون والد
ناشر: کتاب ارجمند - بهمن 1396
260000 ریال
آنتونی اس. فاسی، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، جوزف لوسکالزو، محمدحسین احمدیان (مترجم)، حسین کرم سیما (مترجم)، شاهین قاسمی(زیرنظر) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - مرداد 1395
470000 ریال
آنتونی اس. فاسی، دنیس ال. کاسپر، استفان هوسر، دن لوئیس لانگو، لاری جمسون، جوزف لوسکالزو، علی حقیقی (مترجم)، سمیه کریمی (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، سالومه سادات صالحی (مترجم)، بهنوش پیروز (مترجم)، زهرا محمدی (مترجم)، بابک بهار(زیرنظر) آنتونی اس. فاسی
ناشر: کتاب ارجمند - شهریور 1395
290000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، محسن ارجمند (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، سیدمحمود اسحق حسینی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1392
200000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، دن لونگو، لاری جمسون، دنیس کاسپر، روناک محمدی (مترجم)، مجتبی فایضی زاده (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، ایرج نجفی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - تیر 1392
200000 ریال
جوزف لوسکالزو، استفان هوسر، لاری جمسون، دن لوئیس لانگو، دنیس کاسپر، آنتونی فوسی، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، محسن ارجمند (مترجم)، اعظم عرفانی فر (ویراستار)، سیدمحمود اسحق حسینی (زیرنظر) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - دی 1390
99000 ریال
نمایش 31 - 45 از 57 مورد