ترتیب بر اساس:
خولیو کورتاسار، کیومرث پارسای (مترجم) خولیو کورتاسار
ناشر: علم - 6 آذر 1384
55000 ریال
کیومرث پارسای کیومرث پارسای
ناشر: اشراقی - شهریور 1395
140000 ریال
بیل کلینتون، کیومرث پارسای (مترجم)، گیسو پارسای (مترجم) بیل کلینتون
ناشر: روزگار - 18 تیر 1385
400000 ریال
پیتر اکروید، فرزام حبیبی اصفهانی (مترجم)، کیومرث پارسای (ویراستار) پیتر اکروید
ناشر: درسا - 13 اسفند 1391
135000 ریال
کارلوس روئیزتافون، کیومرث پارسای (مترجم) کارلوس روئیزتافون
ناشر: علم - 8 خرداد 1386
1150000 ریال
گور ویدال، کیومرث پارسای (مترجم) گور ویدال
ناشر: دبیر، سمیر - 9 اردیبهشت 1388
125000 ریال
آلکساندر دوما، کیومرث پارسای (مترجم) آلکساندر دوما
ناشر: علم - 5 دی 1384
1250000 ریال
شمس الدین محمد حافظ (شاعر)، کیومرث پارسای (به اهتمام) شمس الدین محمد حافظ (شاعر)
ناشر: شهرزاد - 6 مرداد 1389
45000 ریال
شمس الدین محمد حافظ (شاعر)، کیومرث پارسای (به اهتمام) شمس الدین محمد حافظ (شاعر)
ناشر: شهرزاد - 22 تیر 1389
30000 ریال
کیومرث پارسای کیومرث پارسای
ناشر: دبیر - 1381
2000 ریال
کیومرث پارسای کیومرث پارسای
ناشر: دبیر - 1381
4000 ریال
کیومرث پارسای کیومرث پارسای
ناشر: دبیر - 1381
4000 ریال
کیومرث پارسای کیومرث پارسای
ناشر: دبیر - 1381
4000 ریال
کیومرث پارسای کیومرث پارسای
ناشر: دبیر - 1381
4000 ریال
کیومرث پارسای کیومرث پارسای
ناشر: دبیر - 1381
4000 ریال
نمایش 31 - 45 از 106 مورد