ترتیب بر اساس:
گابریل گارسیامارکز، کیومرث پارسای (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: آریابان - 15 مرداد 1400
2100000 ریال 1890000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - 28 مرداد 1400
370000 ریال 333000 ریال
گابریل گارسیامارکز، کیومرث پارسای (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: علم - 28 آبان 1390
2550000 ریال 2295000 ریال
باب گرت، کیومرث پارسای (مترجم) باب گرت
ناشر: آریابان - 24 اردیبهشت 1398
1300000 ریال 1170000 ریال
مارک تواین، کیومرث پارسای (مترجم) مارک تواین
ناشر: ناژ - 13 تیر 1390
480000 ریال 432000 ریال
گابریل گارسیامارکز، کیومرث پارسای (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: آریابان - 23 آذر 1398
1000000 ریال 900000 ریال
ژوزه ساراماگو، کیومرث پارسای (مترجم) ژوزه ساراماگو
ناشر: هنرکده - خرداد 1397
800000 ریال 720000 ریال
ژوزه ساراماگو، کیومرث پارسای (مترجم) ژوزه ساراماگو
ناشر: در دانش - 4 تیر 1391
330000 ریال 297000 ریال
ناشر: اشراقی، صفار - 4 تیر 1387
1750000 ریال 1575000 ریال
آنتونیو سولر، کیومرث پارسای (مترجم) آنتونیو سولر
ناشر: اخوان - 17 شهریور 1392
120000 ریال 108000 ریال
میلان کوندرا، کیومرث پارسای (مترجم) میلان کوندرا
ناشر: علم - 3 تیر 1386
1950000 ریال 1755000 ریال
گابریل گارسیامارکز، کیومرث پارسای (مترجم) گابریل گارسیامارکز
ناشر: آریابان - 23 آذر 1398
1250000 ریال 1125000 ریال
مکس لندزبرگ، کیومرث پارسای (مترجم) مکس لندزبرگ
ناشر: آریابان - 24 اردیبهشت 1398
300000 ریال 270000 ریال
توربیورن لاندمارک، کیومرث پارسای (مترجم) توربیورن لاندمارک
ناشر: هنرکده - 5 مهر 1390
300000 ریال 270000 ریال
ارنست همینگوی، کیومرث پارسای (مترجم) ارنست همینگوی
ناشر: ناژ - فروردین 1395
720000 ریال 648000 ریال
ژوزه ساراماگو، کیومرث پارسای (مترجم) ژوزه ساراماگو
ناشر: یوبان - مرداد 1396
850000 ریال 765000 ریال
نمایش 1 - 15 از 106 مورد