ترتیب بر اساس:
کرتیس فینچ، جان کرانکیلتن، کوروش فتحی واجارگاه (مترجم)، علی اصغر خلاقی (مترجم)، غلامرضا شمس مورکانی (مترجم) کرتیس فینچ
ناشر: مدرسه - 17 آبان 1390
90000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 25 فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، مورین وودهال کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 1381
10000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، محسن طالب زاده نوبریان (مترجم) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: آییژ - 1382
18000 ریال
ناشر: موسسه کورش چاپ - 15 فروردین 1386
22000 ریال
ناشر: فاخر - 1381
9000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، حسن نصیری (مترجم) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: فاخر - 1381
12000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، توران اسفندیاری (مترجم) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: فاخر - 1383
7500 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، توران اسفندیاری (مترجم) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: فاخر - 1383
7500 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، دیباواجاری طلعت کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: فاخر - 1381
7500 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، پرویز تاجداری کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: اتا - 3 خرداد 1388
43000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، محسن فرمهینی فراهانی (مترجم) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: نشر شاهد - 1382
14000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، آذرمه سنجری (مترجم)، محسن فرمهینی فراهانی (مترجم)، فروغ کاظمی (مترجم) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی - 1382
15000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، محمود ابوالقاسمی، محرم آقازاده، کامبیز کامکاری، علی تقی پور ظهیر (ویراستار) کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: بال - 6 مهر 1388
42000 ریال
کوروش فتحی واجارگاه، نجمه سلطان نژاد کوروش فتحی واجارگاه
ناشر: سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا - تیر 1394
78000 ریال
شون روپرت سنت جان نیل، کریس کزول، کوروش فتحی واجارگاه (مترجم) شون روپرت سنت جان نیل
ناشر: بال - 25 اسفند 1393
150000 ریال
نمایش 16 - 30 از 31 مورد