ترتیب بر اساس:
هنگامه اقتداری (ویراستار)، فریده حیدرقره شیران (تهیه و تنظیم) هنگامه اقتداری (ویراستار)
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 26 مرداد 1388
50000 ریال
ناپلئون هیل، موسسه ترجمیک (مترجم) ناپلئون هیل
ناشر: آدینه - 4 خرداد 1401
180000 ریال 144000 ریال
محمدعلی احسانی، داود رضایی، صالحه اخگری، منوچهر واعظی، نجیمه شاه نقی، فریده حیدرقره شیران، حسین علی شهریاری، جواد سلطانی، مهناز رضایی (ویراستار)، حمیدرضا فتاحی روان (ویراستار)، غلام علی حسن پور آلاشتی (ویراستار)، مرضیه رنجبر (تهیه و تنظیم)، معصومه ابراهیمی (گردآورنده) محمدعلی احسانی
ناشر: دانش پرور - 17 تیر 1387
80000 ریال
وحید ضیایی، علی رضوانی، محمدعلی احسانی، منوچهر واعظی، فریده حیدرقره شیران، الهام محمدی، حسین علی شهریاری، حمیدرضا فتاحی روان، غلام علی حسن پور آلاشتی، راضیه رنجبر، خدیجه علی پور، فریده حیدر قره شیران، غلامحسین برندک (ویراستار)، زیبا شادروان خو (ویراستار)، مرضیه رنجبر (تهیه و تنظیم)، نجیمه شاه نقی (گردآورنده) وحید ضیایی
ناشر: دانش پرور - 5 شهریور 1387
60000 ریال
فریده حیدرقره شیران (ویراستار) فریده حیدرقره شیران (ویراستار)
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 8 مهر 1388
40000 ریال
هنگامه اقتداری (ویراستار)، فریده حیدرقره شیران (تهیه و تنظیم) هنگامه اقتداری (ویراستار)
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 20 مرداد 1389
50000 ریال
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 4 شهریور 1388
24000 ریال
فریده حیدرقره شیران، منوچهر واعظی (ویراستار) فریده حیدرقره شیران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 27 آبان 1386
24000 ریال
مرضیه رنجبر، غلامعلی حسن پور، مرجان جعفری، منوچهر واعظی، نجیمه شاه نقی (ویراستار)، فریده حیدرقره شیران (ویراستار) مرضیه رنجبر
ناشر: دانش پرور - 29 مهر 1386
40000 ریال
عیسی وطن دوست، لیلا سبحانی اصل، مهناز رضایی (ویراستار)، فریده حیدرقره شیران (ویراستار) عیسی وطن دوست
ناشر: دانش پرور - 17 شهریور 1387
22000 ریال
عیسی وطن دوست، لیلا سبحانی اصل، نجیمه شاه نقی (ویراستار)، فریده حیدرقره شیران (ویراستار) عیسی وطن دوست
ناشر: دانش پرور - 17 شهریور 1387
20000 ریال
فریده حیدرقره شیران، هنگامه اقتداری نایینی فریده حیدرقره شیران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - آبان 1395
70000 ریال
فریده حیدرقره شیران، فرهاد حسنی فریده حیدرقره شیران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - شهریور 1394
110000 ریال
فریده حیدرقره شیران، فرهاد حسنی فریده حیدرقره شیران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - 1393
90000 ریال
فریده حیدرقره شیران، فرهاد حسنی فریده حیدرقره شیران
ناشر: کانون فرهنگی آموزش - شهریور 1394
110000 ریال
نمایش 1 - 15 از 33 مورد