ترتیب بر اساس:
تامار چنسکی، فرناز فرود (مترجم)، سیروس صدوقی (ویراستار) تامار چنسکی
ناشر: صابرین - فروردین 1392
140000 ریال
نیل دونالد والش، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) نیل دونالد والش
ناشر: کلک آزادگان - مرداد 1384
8500 ریال
نیل دانلد والش، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) نیل دانلد والش
ناشر: کلک آزادگان - اردیبهشت 1402
1400000 ریال
ملودی بیتی، فرناز فرود، جمیله شگفت (ویراستار) ملودی بیتی
ناشر: همایون آثار - دی 1392
580000 ریال
میگل روئیز، فرناز فرود (مترجم) میگل روئیز
ناشر: حمیدا - آذر 1389
33000 ریال
بایرون کیتی، فرناز فرود (مترجم) بایرون کیتی
ناشر: کلک آزادگان - اردیبهشت 1399
2100000 ریال
گری زوکاو، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (ویراستار) گری زوکاو
ناشر: کلک آزادگان - خرداد 1399
550000 ریال
نیل دونالد والش، فرناز فرود (مترجم)، ریحانه فرهنگی (مترجم) نیل دونالد والش
ناشر: کلک آزادگان - 1383
7500 ریال
فرناز فرود (مترجم)، مایکل ریگان (گردآورنده)، شارن بگلی (مقدمه) فرناز فرود (مترجم)
ناشر: علمی و فرهنگی - تیر 1391
90000 ریال
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - بهمن 1398
1500000 ریال
دبی فورد، فرناز فرود (مترجم) دبی فورد
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - آذر 1399
750000 ریال
اکهارت تله، فرناز فرود (مترجم) اکهارت تله
ناشر: کلک آزادگان - اردیبهشت 1399
450000 ریال
فرناز فرود (مترجم)، مایکل ریگان (گردآورنده)، شارن بگلی (مقدمه) فرناز فرود (مترجم)
ناشر: علمی و فرهنگی - تیر 1391
90000 ریال
فرناز فرود (مترجم)، مایکل ریگان (گردآورنده)، مارتین مارتی (مقدمه) فرناز فرود (مترجم)
ناشر: علمی و فرهنگی - تیر 1391
90000 ریال
ناشر: کلک آزادگان، حمیدا - مرداد 1401
800000 ریال
نمایش 46 - 60 از 68 مورد