ترتیب بر اساس:
حسین راغفر (تدوین)، محمدرضا واعظ مهدوی (تدوین)، فرشاد مومنی (تدوین)، فاطمه حیدری (تدوین) حسین راغفر (تدوین)
ناشر: دانشگاه شاهد - 25 فروردین 1389
40000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1400
170000 ریال 136000 ریال
گای پیترز، فرشاد مومنی (مترجم)، فریبا مومنی (مترجم) گای پیترز
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 7 اردیبهشت 1387
45000 ریال
رودولف ریشتر، فرشاد مؤمنی (مترجم)، فریبا مؤمنی (مترجم) رودولف ریشتر
ناشر: نشر چشمه - خرداد 1397
250000 ریال
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد) - خرداد 1396
300000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نهادگرا - آبان 1394
600000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نقش و نگار - 16 بهمن 1398
750000 ریال
ناشر: نقش و نگار - 29 دی 1398
990000 ریال
فرشاد مومنی فرشاد مومنی
ناشر: نقش و نگار - 16 بهمن 1398
990000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد