ترتیب بر اساس:
فرزانه گل آقایی (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم)، کبری راهزانی (مترجم)، نازی نجات (مترجم)، شراره خسروی (مترجم)، فاطمه صادقی کوربندی (مترجم)، فاطمه کنجه (مترجم) فرزانه گل آقایی (مترجم)
ناشر: حکیم هیدجی - 21 تیر 1390
115000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 23 تیر 1401
200000 ریال 160000 ریال
دایان جوزفسون، فاطمه صادقی (مترجم)، فرزانه گل آقایی (مترجم)، مژگان خادمی (مترجم)، کبری راهزانی (مترجم)، فاطمه گنجه (مترجم)، نازی نجات (مترجم) دایان جوزفسون
ناشر: نشر و تبلیغ بشری - 26 خرداد 1386
72000 ریال
فرزانه گل آقایی، ایمانه باقری فرزانه گل آقایی
ناشر: حیدری - مهر 1395
109000 ریال
علی آرش انوشیروانی، فرزانه گل آقایی علی آرش انوشیروانی
ناشر: کتاب ونوس - 22 اسفند 1397
219000 ریال
شراره خسروی، فرزانه گل آقایی شراره خسروی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 5 آبان 1399
250000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد